Számformátumkódok

MegjelenítésSzöveg és térköz

Szöveg és szám együttes kiírása:       Ha szöveget és számokat egyaránt írunk a cellába, foglaljuk a szöveget idézőjelek közé (" "), illetve az egyedülálló karakter elé tegyünk fordított törtjelet (\). Helyezzük el a karaktereket a formátumkód megfelelő szakaszában. Írjuk be például a 0,00 Ft" többlet";-0,00 Ft" hiány" formátumot, ha a pozitív számokat "125,74 Ft többlet", a negatív számokat pedig "-125,74 Ft hiány" alakban szeretnénk feltüntetni. A következő karakterek idézőjel használata nélkül jelennek meg: $ - + / ( ) : ! ^ & ' (bal aposztróf) ' (jobb aposztróf) ~ { } = < > és a szóköz.

Szöveges formátumszakasz:       A szöveges formátumszakasz (ha van) mindig a számformátum utolsó szakasza. Írjuk be a @ karaktert a szakaszba, amelyben a cellába beírt valamilyen szöveget meg szeretnénk jeleníteni. Ha a szöveges szakaszban nem szerepel a @ karakter, a beírt szöveg nem jelenik meg. Ha a beírtakkal együtt valamilyen konkrét szöveget is szeretnénk mindig kiírni, azt foglaljuk idézőjelek (" ") közé, például: @" teljes bevétele".

Ha a formátum nem tartalmaz szöveges szakaszt, akkor a beírt szöveget a formátum nem érinti.

Szóköz betoldása:       Ha a számformátumba egy karakter szélességű szóközt szeretnénk beiktatni, írjunk be a karakter elé egy aláhúzást (_). Amikor például egy aláhúzás után jobb oldali zárójelet ( _)) írunk be, a pozitív számok a zárójelbe foglalt negatív számokhoz helyesen fognak igazodni.

Ismétlődő karakterek:       Ha egy karaktert az oszlopszélesség kitöltéséhez szükséges számban ismételni szeretnénk, a számformátumban írjunk elé csillagot (*). Ahhoz például, hogy egy szám után a cellát kötőjelek töltsék ki, írjuk be a 0*- kódot.

MegjelenítésTizedesjegyek, szóközök, színek és feltételek

Tizedesjegyek és értékes jegyek:       Ha törteket vagy tizedesvesszőt tartalmazó számokat formázunk, a szakaszba foglaljuk bele az alább felsorolt helyőrzőket. Ha a szám a tizedesjeltől jobbra több jegyet tartalmaz, mint ahány helyet a formátumban megadtunk, a szám annyi tizedesjegyre lesz kerekítve, amennyit számára fenntartottunk. Ha a szám a tizedesjeltől balra több jegyet tartalmaz, mint ahány helyet a formátumban fenntartottunk, a további számok is megjelennek. Ha a formátum a tizedesjeltől balra csak számjeleket (#) tartalmaz, akkor az 1-nél kisebb számok a tizedesjellel kezdődnek.

  • A # csak az értékes jegyeket jeleníti meg, a fölösleges nullákat nem.
  • A 0 (nulla) nullákkal egészíti ki a számot, ha az kevesebb számjegyet tartalmaz, mint ahány 0 szerepel a formátumban.
  • A ? a tizedesvessző mindkét oldalán az értéktelen nullák helyén szóközt jelenít meg, így a rögzített szélességű, például Courier New betűtípussal formázott számok a tizedesvesszőhöz igazodnak. Ezt a szimbólumot olyan törtek esetén használjuk, amelyek változó számú jegyet tartalmaznak.
Megjelenítés Kód
1234,59 helyett 1234,6 ####,#
8,9 helyett 8,900 #,000
0,631 helyett 0,6 0,#
12 helyett 12,0 és 1234,568 helyett 1234,57 #,0#
44,398, 102,65 és 2,8 igazított tizedesekkel ???,???
5,25 helyett 5 1/4 és 5,3 helyett 5 3/10, igazított osztásjellel
# ???/???


Ezreselválasztó:       Ha ezreselválasztóként vesszőt szeretnénk megjeleníteni, vagy ha egy számot ezresenként szeretnénk megjeleníteni, akkor a számformátumba foglaljunk bele egy vesszőt.

Megjelenítés Kód
12000 helyett 12 000 # ###
12000 helyett 12 #<szóköz>
12200000 helyett 12,2 0,0<szóköz><szóköz>


Szín:       A formátum egy szakaszának színét úgy állíthatjuk be, hogy a szakaszba szögletes zárójelek között beírjuk a nyolc szín valamelyikének nevét. A színkódnak a szakasz első elemének kell lennie.

[Fekete] [Kék]
[Cián] [Zöld]
[Bíbor] [Piros]
[Fehér] [Sárga]


Feltételek:       Ha egy formátumot csak akkor szeretnénk alkalmazni, amikor a szám megfelel valamilyen feltételnek, szögletes zárójelek közé foglalva adjuk meg a feltételt. A feltétel egy összehasonlító operátorból (összehasonlító operátor (műveleti jel): Összehasonlító feltételben használt jel két érték összehasonlítására. Az operátorok a következők: = (egyenlő), > (nagyobb, mint), < (kisebb, mint), >= (nagyobb vagy egyenlő), <= (kisebb vagy egyenlő) és <gt; (nem egyenlő).) és egy értékből áll. A következő formátum például a 100-at és az annál kisebb számokat pirossal, a 100-nál nagyobb számokat kékkel írja ki.

[Piros][<=100];[Kék][>100]

Ha feltételes formázást (feltételes formázás: Olyan formázás (például cellaárnyékolás vagy betűszín), amelyet az Excel automatikusan használ a cellákhoz, ha a megadott feltétel igaz.) szeretnénk alkalmazni a cellára, például a cella értékétől függő színt, válasszuk a Formátum menü Feltételes formázás parancsát.

MegjelenítésPénznem, százalék és tudományos jelölés

Pénznemszimbólumok:       Ha egy számformátumban meg szeretnénk adni a következő pénznemszimbólumok egyikét, kapcsoljuk be a NUM LOCK billentyűt, és írjuk be a számbillentyűzeten a szimbólum ANSI kódját.

Pénznemjel ALT és beírandó kód
˘ 0162
Ł 0163
Ą 0165
Euró 0128

 Megjegyzés:   Az egyéni formátumokat a munkafüzettel együtt menti a rendszer. Ha azt szeretnénk, hogy a Microsoft Excel mindig egy adott pénznemszimbólumot használjon, az Excel elindítása előtt a Vezérlőpult Területi beállítások párbeszédpanelén módosítsuk a kijelölt pénznemszimbólumot.

Százalék:       A számok százalékként való megjelenítéséhez a számformátumba vegyük bele a százalékjelet (%). A ,08 például 8%-ként, a 2,8 pedig 280%-ként jelenik meg.

Tudományos jelölés:       A számok tudományos alakban történő kiírásához az "E-", az "E+", az "e-" vagy az "e+" hatványkódot kell a megfelelő szakaszba belefoglalnunk. Ha a formátum a hatványkódtól jobbra nullát (0) vagy számjelet (#) tartalmaz, az Excel tudományos formátumban írja ki a számot, és mellé beszúrja az "E" vagy az "e" jelölést. A kódtól jobbra található nullák vagy számjelek száma határozza meg a hatvány számjegyeinek számát. Az "E-" és az "e-" negatív hatványkitevők esetén feltünteti a mínuszjelet. Az "E+" és az "e+" negatív hatványkitevők esetén feltünteti a mínuszjelet, pozitív hatványkitevőknél pedig a pluszjelet.

MegjelenítésDátumok és idők megadása

Nap, hónap, év:       Ha az "ó" vagy "óó" formátumkód után vagy az "mm" kód előtt közvetlenül használjuk a "p" kódot, a Microsoft Excel a hónap helyett percet ír ki.

Megjelenítés Kód
Hónapok: 1-12 h
Hónapok: 01-12 pp
Hónapok: jan.-dec. hhh
Hónapok: január-december hhhh
Hónapok a hónap első betűje szerint hhhhh
Napok: 1-31 n
Napok: 01-31 nn
Napok: H-V nnn
Napok: hétfő-vasárnap nnnn
Évek: 00-99 éé
Évek: 1900-9999 éééé


Óra, perc, másodperc

Megjelenítés Kód
Óra: 0-23 Ó
Óra: 00-23 óó
Perc: 0-59 p
Perc: 00-59 pp
Másodperc: 0-59 m
Másodperc: 00-59 mm
Óra: 4 de. ó DE
Idő: 4:36 DU ó:pp DE/DU
Idő: 4:36:03 DU ó:pp:mm DE/DU
Eltelt idő órákban kifejezve; például: 25:02 [ó]:pp
Eltelt idő percben kifejezve; például: 63:46 [pp]:mm
Eltelt idő másodpercben kifejezve [mm]
Másodperc tört részei ó:pp:mm,00


DE vagy DU:       Ha a formátum DE vagy DU megjelölést tartalmaz, az idő kiírása a 12 órás rendszer szerint történik, ahol a DE vagy a de az éjfél és dél közötti időpontokat, míg a DU vagy a du a dél és éjfél közötti időpontokat jelzi. Egyébként az időpontok a 24 órás rendszerre alapulnak. A p vagy a pp kódnak közvetlenül az ó vagy az óó kód után, illetve az mm kód előtt kell megjelennie, különben a Microsoft Excel a percek helyett hónapot jelenít meg.

 
 
Hatókör:
Excel 2003