STNORMELOSZL függvény

A függvény a standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki. Az eloszlás várható értéke 0 (nulla), szórása pedig 1. A függvény a standard normális eloszlásértékeket tartalmazó táblázat helyett használható.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a NORM.S.ELOSZLÁS függvény című témakört.

Szintaxis

NORMSDIST(z)

Az STNORMELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Z:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani.

Megjegyzések

  • Ha a z argumentum értéke nem szám, akkor a STNORMELOSZL az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • A standard normális sűrűségfüggvény kiszámítása a következő képlettel történik:

Képlet

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=STNORMELOSZL(1,333333) A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének eredménye az 1,333333 értékre (0,908789)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App