Statisztikai függvények (segédlet)

Ha részletes információkra is kíváncsi egy függvényről, csak kattintson rá.

Függvény Leírás
ÁTL.ELTÉRÉS függvény Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
ÁTLAG függvény Argumentumai átlagát számítja ki.
ÁTLAGA függvény Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
ÁTLAGHA függvény A megadott feltételnek eleget tévő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
ÁTLAGHATÖBB függvény A megadott feltételeknek eleget tévő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
BÉTA.ELOSZL függvény A béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BÉTA.INVERZ függvény Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
BINOM.ELOSZL függvény A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
BINOM.INVERZ függvény Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
KHINÉGYZET.INVERZ függvény A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvény A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
KHINÉGYZET.PRÓBA függvény Függetlenségvizsgálatot hajt végre.
MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.
KORREL függvény Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.
DARAB függvény Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
DARAB2 függvény Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
DARABÜRES függvény Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
DARABTELI függvény Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
DARABHATÖBB függvény Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.
KOVARIANCIA.S függvény A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
KOVARIANCIA.M függvény A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.
SQ függvény Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.
EXP.ELOSZL függvény Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZL függvény Az F-eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZLÁS.JOBB függvény Az F-eloszlás értékét számítja ki.
F.INVERZ függvény Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.INVERZ.JOBB függvény Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.PRÓB függvény Az F-próba értékét adja eredményül.
FISHER függvény Fisher-transzformációt hajt végre.
INVERZ.FISHER függvény A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.
ELŐREJELZÉS függvény Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.
GYAKORISÁG függvény A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.
GAMMA.ELOSZL függvény A gamma-eloszlás értékét számítja ki.
GAMMA.INVERZ függvény A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMALN függvény A gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GAMMALN.PONTOS függvény A ?(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
MÉRTANI.KÖZÉP függvény Argumentumai mértani középértékét számítja ki.
NÖV függvény Exponenciális regresszió alapján ad becslést.
HARM.KÖZÉP függvény Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.
HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
METSZ függvény A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.
CSÚCSOSSÁG függvény Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.
NAGY függvény Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.
LIN.ILL függvény A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.
LOG.ILL függvény Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.
LOGNORM.ELOSZLÁS függvény A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
LOGNORM.INVERZ függvény A lognormális kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.
MAX függvény Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX2 függvény Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MEDIÁN függvény Adott számhalmaz mediánját számítja ki.
MIN függvény Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg
MIN2 függvény Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MÓDUSZ.TÖBB függvény Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.
MÓDUSZ.EGY függvény Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.ELOSZLÁS függvény A normális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.INVERZ függvény A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORM.S.ELOSZLÁS függvény A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
NORM.S.INVERZ függvény A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
PEARSON függvény A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.
PERCENTILIS.KIZÁR függvény Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományban található, a végpontok nélkül.
PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
VARIÁCIÓK függvény Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.
POISSON.ELOSZLÁS függvény A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
VALÓSZÍNŰSÉG függvény Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.
KVARTILIS.KIZÁR függvény Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).
KVARTILIS.TARTALMAZ függvény Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
RANG.ÁTL függvény Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RANG.EGY függvény Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RNÉGYZET függvény Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.
FERDESÉG függvény Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.
MEREDEKSÉG függvény Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.
KICSI függvény Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.
NORMALIZÁLÁS függvény Normalizált értéket ad eredményül.
SZÓR.S függvény Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓR.M függvény Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSA függvény Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓRÁSPA függvény Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
STHIBAYX függvény Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.
T.ELOSZL függvény A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.ELOSZLÁS.2SZ függvény A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.ELOSZLÁS.JOBB függvény A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
T.INVERZ függvény A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.
T.INVERZ.2SZ függvény A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
TREND függvény Lineáris trend értékeit számítja ki,
RÉSZÁTLAG függvény Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.
T.PRÓB függvény A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
VAR.S függvény Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
VAR.M függvény Minta alapján becslést ad a varianciára.
VARA függvény Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VARPA függvény Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
WEIBULL.ELOSZLÁS függvény A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
Z.PRÓB függvény Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak