RANG.EGY függvény

Kiszámítja, hogy egy szám nagysága alapján hányadik egy számsorozatban. Ha több érték sorszáma azonos, ezek közül az elsőt adja vissza.

Ha a listát sorba rendezné, akkor a szám rangsorban elfoglalt helyét a szám pozíciója adná meg.

Szintaxis

RANK.EQ(number,ref,[order])

A RANG.EGY függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Szám:     Megadása kötelező. Az a szám, amelyről meg kell állapítani, hogy hányadik.
  • Hiv:     Megadása kötelező. Egy számsorozatot tartalmazó tömb vagy egy számsorozatra mutató hivatkozás. A hiv argumentumban előforduló nem numerikus értékeket a függvény figyelmen kívül hagyja.
  • Sorrend:     Megadása nem kötelező. A számok sorba rendezését meghatározó számérték.

Ha a sorrend értéke 0 vagy nem adja meg, akkor a Microsoft Excel úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv csökkenő sorrendű lista lenne.

Ha a sorrend nullától különböző érték, akkor a Microsoft Excel úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv növekvő sorrendű lista lenne.

Megjegyzések

  • A RANG.EGY az azonos rangú számokat kétszer veszi figyelembe. A többször előforduló számok viszont hatással vannak az ezután következő számok rangjára. Ha például egy egész számokat tartalmazó, növekvő sorrendben lévő listán a 10 kétszer fordul elő, és a 10 „sorszáma” 5, akkor a 11 „sorszáma” 7 lesz (6-os sorszámú szám pedig nem lesz).
  • Előfordulhat, hogy olyan sorrendet kíván használni, amely figyelembe veszi az azonos értékeket. Az előző példa szerint a 10 javított „sorszáma” ekkor 5,5 lehet. Ez úgy érhető el, hogy a RANG.EGY által visszaadott értékhez hozzáadja a következő korrekciós tényezőt. A korrekciós tényező jól működik csökkenő sorrend (sorrend = 0 vagy nem adja meg) és növekvő sorrend (sorrend = nullától különböző szám) esetében is.

A korrekciós tényező az azonos értékeket figyelembe vevő sorszámozás esetén = [DARAB(hiv) + 1 - RANG.EGY(szám;hiv;0) - RANG.EGY(szám;hiv;1)]/2.

Az alábbi példában RANG.EGY(A2;A1:A5;1) = 3. A korrekciós tényező (5 + 1 - 2 - 3)/2 = 0,5, és a javított sorszám, amely figyelembe veszi az ismétlődést, 3 + 0,5 = 3,5. Ha egy szám csak egyszer fordul elő a hiv sorozatban, akkor a korrekciós tényező 0, mivel a RANG.EGY függvényt nem kell ismétlődés miatt módosítani.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Adatok
7
3,5
3,5
1
2
Képlet Leírás (eredmény)
=RANG.EGY(A3;A2:A6;1) A 3,5 érték sorszáma a fenti listában (3)
=RANG.EGY(A2;A2:A6;1) A 7 érték sorszáma a fenti listában (5)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App