RANG.ÁTL függvény

Kiszámítja, hogy egy szám a nagysága alapján hányadik egy számsorozatban. Ha több érték sorszáma azonos, a sorszámok átlagát adja vissza.

Szintaxis

RANK.AVG(number,ref,[order])

A RANG.ÁTL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Szám:     Megadása kötelező. Az a szám, amelyről meg kell állapítani, hogy hányadik.
  • Hiv:     Megadása kötelező. Egy számsorozatot tartalmazó tömb vagy egy számsorozatra mutató hivatkozás. A hiv argumentumban előforduló nem numerikus értékeket a függvény figyelmen kívül hagyja.
  • Sorrend:     Megadása nem kötelező. A számok sorba rendezését meghatározó számérték.

Ha a sorrend értéke 0, vagy nem adja meg, akkor a Microsoft Excel úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv csökkenő sorrendű lista lenne.

Ha a sorrend nullától különböző érték, akkor a Microsoft Excel úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv növekvő sorrendű lista lenne.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App