POISSON.ELOSZLÁS függvény

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki. A Poisson-eloszlás általános alkalmazása az adott időszak alatt bekövetkező események becslése (például egy téren áthaladó autók száma 1 perc alatt).

Szintaxis

POISSON.DIST(x,mean,cumulative)

A POISSON.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Megadása kötelező. Az események száma.
 • Középérték:     Megadása kötelező. A várható érték.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. A valószínűségi eloszlás fajtáját megadó logikai érték. Ha értéke IGAZ, akkor a POISSON.ELOSZLÁS függvény az eloszlásfüggvényt adja eredményül, ami annak a valószínűsége, hogy a véletlenül bekövetkező események száma nulla és x (x-et is beleértve) közé fog esni. Ha az eloszlásfv értéke HAMIS, akkor a függvény a sűrűségfüggvényt eredményezi, ami annak a valószínűségét fejezi ki, hogy a véletlenül bekövetkező események száma pontosan x lesz.

Megjegyzések

 • Az x argumentumnál a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha az x vagy a középérték értéke nem szám, akkor a POISSON.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha x < 0, akkor a POISSON.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha középérték < 0, akkor a POISSON.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A POISSON.ELOSZLÁS függvény kiszámítása az alábbi képlettel történik:

Ha eloszlásfv = HAMIS:

Képlet

Ha eloszlásfv = IGAZ:

Képlet

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4

5

6
A B
Adatok Leírás
2 Események száma
5 Várható középérték
Képlet Leírás (eredmény)
=POISSON.ELOSZLÁS(A2;A3;IGAZ) A Poisson-eloszlás eloszlásfüggvényének eredménye a fenti adatokra (0,124652)
=POISSON.ELOSZLÁS(A2;A3;HAMIS) A Poisson-eloszlás sűrűségfüggvényének eredménye a fenti adatokra (0,084224)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App