PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény

Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontokat is beleértve.

A függvényt az elfogadási küszöb megállapítására használhatja: eldöntheti például, hogy csak a 90-es százalékosztály fölötti eredményt elért jelentkezőket vizsgálja.

Szintaxis

PERCENTILE.INC(array,k)

A PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény szintaxisa a következő argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Tömb:     Megadása kötelező. Az egymáshoz viszonyítandó adatokat tartalmazó tömb vagy tartomány.
 • K:     Megadása kötelező. A százalékosztály száma a 0-1 intervallumban, a végpontokat is beleértve.

Megjegyzések

 • Ha a tömb üres, akkor a PERCENTILIS.TARTALMAZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha a k értéke nem szám, akkor a PERCENTILIS.TARTALMAZ az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha k < 0 vagy k > 1, akkor a PERCENTILIS.TARTALMAZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha a k nem az 1/(n - 1) többszöröse, akkor a PERCENTILIS.TARTALMAZ a k-adik százalékosztályt interpolációval határozza meg.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
A
Adatok
1
3
2
4
Képlet Leírás (eredmény)
=PERCENTILIS.TARTALMAZ(A2:A5;0,3) A fenti adatok 30-adik percentilise (1,9)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App