Pénzügyi függvények (hivatkozások)

A témakör tartalmazhat olyan részeket, amelyek egyes nyelvekre nem vonatkoznak.

Az egyes függvényekről az alábbi lista hivatkozásaira kattintva kaphat részletes tájékoztatást.

Függvény Leírás
ÁR függvény Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
ÁR.LEJÁRAT függvény Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
ÁR.LESZÁM függvény Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.
BMR függvény A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvény A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.
ELTÉRŐ.EÁR függvény Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ELTÉRŐ.EHOZAM függvény A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ELTÉRŐ.UÁR függvény Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ELTÉRŐ.UHOZAM függvény A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ÉCSRI függvény Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.
ÉRTÉKCSÖKK függvény Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvény Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.
ÉSZÖ függvény Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.
FORINT.DEC függvény Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.
FORINT.TÖRT függvény Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.
HOZAM függvény Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
HOZAM.LEJÁRAT függvény Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.
HOZAM.LESZÁM függvény Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.
IDŐSZAKI.KAMAT függvény Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
JBÉ függvény Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.
KAMATÉRZ függvény Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.
KAMATRÁTA függvény A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.
KAPOTT függvény A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összegét adja eredményül.
KCS2 függvény Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
KCSA függvény Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.
KJÉ függvény A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.
KJEGY.ÁR függvény Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.
KJEGY.EGYENÉRT függvény Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.
KJEGY.HOZAM függvény Kincstárjegy hozamát adja eredményül.
LCSA függvény Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.
LEJÁRATI.KAMAT függvény Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
LESZÁM függvény Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
LRÉSZLETKAMAT függvény A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.
MÉ függvény Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.
MEGTÉRÜLÉS függvény A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.
MKAMATÉRZ függvény Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.
NÉVLEGES függvény Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.
NMÉ függvény Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.
ÖSSZES.KAMAT függvény Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.
ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.
PER.SZÁM függvény A törlesztési időszakok számát adja meg.
PRÉSZLET függvény Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.
RÁTA függvény Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb nagyságát számítja ki.
RÉSZLET függvény A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.
RRÉSZLET függvény Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.
SZELVÉNYIDŐ függvény A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvény A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvény A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.
SZELVÉNYSZÁM függvény A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.
TÉNYLEGES függvény Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvény A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.
XBMR függvény Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.
XNJÉ függvény Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App