PADLÓ függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel PADLÓ függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Egy számot egy adott szám legközelebbi többszörösére kerekít lefelé.

Szintaxis

FLOOR(number, significance)

A PADLÓ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Szám:    Megadása kötelező. Az a számérték, amelyet kerekíteni szeretne.
  • Pontosság:    Megadása kötelező. Az a szám, amelynek a többszörösére az értéket kerekíteni kell.

Megjegyzések

  • Ha az argumentumok közül bármelyik nem numerikus. akkor a PADLÓ függvény #ÉRTÉK! hibaértéket ad eredményül.
  • Ha a szám pozitív és a pontosság argumentum negatív előjelű, akkor a PADLÓ függvény #SZÁM! hibaértéket ad eredményül.
  • Ha a szám előjele pozitív, a függvény az értéket lefelé és nulla irányába kerekíti. Ha a szám előjele negatív, a függvény lefelé, nulla irányától távolodva kerekít. Ha a szám a pontosság pontos többszöröse, akkor kerekítés nem történik.

Példa:

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3

4
5

6
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=PADLÓ(2,5;1) A 2,5 kerekítése lefelé az 1 legközelebbi többszörösére (2)
=PADLÓ(-2,5;-2) A 2,5 kerekítése lefelé a -2 legközelebbi többszörösére (-2)
=PADLÓ(-2,5;2) Hibaértéket kap az előjelek különbözősége miatt (#SZÁM!)
=PADLÓ(1,5;0,1) Az 1,5 kerekítése lefelé a 0,1 legközelebbi többszörösére (1,5)
=PADLÓ(0,234;0,01) A 0,234 kerekítése lefelé a 0,01 legközelebbi többszörösére (0,23)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak