ÖSSZESÍT függvény

Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.

Az ÖSSZESÍT függvény a feltételes formázás korlátozott voltára kínál megoldást. Az adatsávok, ikonkészletek és színskálák nem alkalmasak a feltételes formázás megjelenítésére, ha a tartományban hibák lépnek fel, mivel a MIN, a MAX és a PERCENTILIS függvény a számítási tartományban fellépő hibák esetén nem működik. A NAGY, a KICSI és a SZÓRÁSP függvény szintén akadályozza a feltételes formázás egyes szabályainak megfelelő működését. Az ÖSSZESÍT függvénnyel viszont használhatók ezek a függvények, mivel az a hibákat nem veszi figyelembe. Ezenkívül az ÖSSZESÍT függvény alkalmas különböző összesítő függvények listára vagy adatbázisra történő alkalmazására is a rejtett sorok és hibaértékek mellőzésének lehetőségével.

Szintaxis

Hivatkozásos forma

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Tömbös forma

AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Az ÖSSZESÍT függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Függv_szám:     Kötelező megadni. 1 és 19 közötti szám, amely megadja, hogy a program melyik függvényt használja.
Függv_szám Függvény
1 ÁTLAG
2 DARAB
3 DARAB2
4 MAX
5 MIN
6 SZORZAT
7 SZÓR.M
8 SZÓR.S
9 SZUM
10 VAR.M
11 VAR.S
12 MEDIÁN
13 MÓDUSZ.EGY
14 NAGY
15 KICSI
16 PERCENTILIS.TARTALMAZ
17 KVARTILIS.TARTALMAZ
18 PERCENTILIS.KIZÁR
19 KVARTILIS.KIZÁR
 • Beállítások:     Kötelező megadni. Numerikus érték, amely meghatározza, hogy a függvény kiértékelési tartományában milyen értékek legyenek mellőzve.
Beállítás Viselkedés
0 vagy hiányzik A beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények mellőzése
1 Rejtett sorok, beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények mellőzése
2 Hibaértékek, beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények mellőzése
3 Rejtett sorok, hibaértékek, beágyazott RÉSZÖSSZEG és ÖSSZESÍT függvények mellőzése
4 Nincs mellőzés
5 Rejtett sorok mellőzése
6 Hibaértékek mellőzése
7 Rejtett sorok és hibaértékek mellőzése
 • Hiv1:     Kötelező megadni. A függvények első, több numerikus argumentumot használó argumentuma, amelyek értékét összesíteni szeretné.
 • Hiv2;...:     Nem kötelező megadni. 2-től 252-ig terjedő numerikus argumentumok, amelyek értékét összesíteni szeretné.

Tömböt használó függvények számára a hiv1 tömb, tömbképlet vagy hivatkozás egy cellatartományra, amelynek értékét összesíteni szeretné. A hiv2 egy második argumentum, amely bizonyos függvényekhez szükséges. A hiv2 argumentum a következő függvényekhez szükséges:

Függvény
NAGY(tömb;k)
KICSI(tömb;k)
PERCENTILIS.TARTALMAZ(tömb;k)
KVARTILIS.TARTALMAZ(tömb;kvart)
PERCENTILIS.KIZÁR(tömb;k)
KVARTILIS.KIZÁR(tömb;kvart)

Megjegyzések

Függv_szám:

 • Amikor az ÖSSZESÍT függvényt megadja a munkalap egyik cellájában, és beírja a függv_szám argumentumot, az összes argumentumként használható függvény listája megjelenik.

Hibák:

 • Ha a kötelező második hivatkozási argumentum nincs megadva, az ÖSSZESÍT függvény az #ÉRTÉK! hibát adja eredményül.
 • Ha egy vagy több hivatkozás 3D hivatkozás, az ÖSSZESÍT függvény az #ÉRTÉK! hibát adja eredményül.

Beágyazott összesítő függvények:

 • Ha a hiv1, hiv2, vagy a többi hivatkozás más ÖSSZESÍT függvényt (vagy beágyazott ÖSSZESÍT függvényt) tartalmaz, a dupla számolás elkerülése érdekében a program ezeket a beágyazott ÖSSZESÍT függvényeket figyelmen kívül hagyja.
 • Ha az ÖSSZESÍT függvény hivatkozási argumentumai RÉSZÖSSZEG függvényt tartalmaznak, a program ezeket figyelmen kívül hagyja.
 • Ha az ÖSSZESÍT függvények RÉSZÖSSZEG függvénybe ágyazottak, program ezeket az ÖSSZESÍT függvényeket figyelmen kívül hagyja.

Tartomány típusa:

 • Az ÖSSZESÍT függvényt adatoszlopokra vagy függőleges tartományokra tervezték, nem pedig adatsorokra vagy vízszintes tartományokra. Ha részösszeget hoz létre egy vízszintes tartományon az 1. lehetőség, például az ÖSSZESÍT(1;1;hiv1) használatával, az oszlopok elrejtése nincs hatással az összesített értékre. A sorok függőleges tartományban történő elrejtése viszont hatással van az összesítésre.

Példák

1. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a cikkben látható példát. Ha a példa másolását az Excel Online-ban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.
  Important: A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.
Példa kijelölése a súgóban Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Online-ban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában lévő minden cella esetében.
  Important: A megfelelő működéshez a példát a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.
 4. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, igényeinek megfelelően módosíthatja.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14


15

16

17
A B
#ZÉRÓOSZTÓ! 82
72 65
30 95
#SZÁM! 63
31 53
96 71
32 55
81 83
33 100
53 91
34 89
Képlet Leírás (eredmény)
=ÖSSZESÍT(4;6;A1:A11) A maximumérték kiszámítása a tartományban található hibaértékek figyelmen kívül hagyásával (96)
=ÖSSZESÍT(14;6;A1:A11;3) A 3. legnagyobb érték kiszámítása a tartományban található hibaértékek figyelmen kívül hagyásával (72)
=ÖSSZESÍT(15;6;A1:A11) #ÉRTÉK! hibát ad vissza. Ez annak következménye, hogy az ÖSSZESÍT függvény egy második hivatkozási argumentumra vár, míg a függvényhez (KICSI) egy szükséges.
=ÖSSZESÍT(12;6;A1:A11;B1:B11) A medián kiszámítása a tartományban található hibaértékek figyelmen kívül hagyásával (68)
=MAX(A1:A2) Hibaértéket ad vissza, mivel a kiértékelési tartományban hibaértékek találhatók (#ZÉRÓOSZTÓ!)

2. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a cikkben látható példát. Ha a példa másolását az Excel Online-ban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.
  Important: A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.
Példa kijelölése a súgóban Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Online-ban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában lévő minden cella esetében.
  Important: A megfelelő működéshez a példát a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.
 4. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, igényeinek megfelelően módosíthatja.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15


16

17
A B
x y
96 82
72 65
30 95
56 63
31 53
98 71
32 55
81 83
33 100
53 91
34 89
Képlet Leírás (eredmény)
=ÖSSZESÍT(4;5;A1:A11) A maximumérték kiszámítása a tartományban található hibaértékek figyelmen kívül hagyásával (98)
=ÖSSZESÍT(14;5;A1:A11;3) A 3. legnagyobb érték kiszámítása a tartományban található hibaértékek figyelmen kívül hagyásával (81)
=ÖSSZESÍT(18;5;A1:A11) #ÉRTÉK! hibát ad vissza. Ez annak következménye, hogy az ÖSSZESÍT függvény egy második hivatkozási argumentumra vár, míg a függvényhez (PERCENTILIS) egy szükséges.
=ÖSSZESÍT(12;5;A1:A11;B1:B11) A medián kiszámítása a tartományban található hibaértékek figyelmen kívül hagyásával (68)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App