ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A függvény eredménye a kezdő_periódus és a vég_periódus között egy kölcsönre visszafizetett összes tőkerész.

Szintaxis

ÖSSZES.TŐKERÉSZ(ráta, időszakok_száma, mai_érték, kezdő_periódus, vég_periódus, típus)

Az ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Ráta:    Megadása kötelező. A kamatláb.
 • Időszakok_száma:    Megadása kötelező. A törlesztési időszakok összes száma.
 • Mai_érték:    Megadása kötelező. A jelenlegi érték.
 • Kezdő_periódus:    Megadása kötelező. A számításoknál az első időszak. A törlesztési időszakok számozása 1-gyel kezdődik.
 • Vég_periódus:    Megadása kötelező. A számításoknál az utolsó időszak.
 • Típus:    Megadása kötelező. A törlesztés időzítése.
Típus Időzítés
0 (nulla) Fizetés az időszak végén
1 Fizetés az időszak kezdetén

Megjegyzések

 • A ráta és az időszakok_száma argumentum megadásánál ügyeljen a megfelelő értékek használatára. Ha például egy évi 12%-os, négy éves lejáratú kölcsönnél havi törlesztést ad meg, akkor a ráta értéke 12%/12, míg az időszakok_száma értéke 4*12 lesz. Ha ugyanennél a kölcsönnél évenkénti visszafizetést alkalmaz, akkor a ráta 12%, míg az időszakok_száma 4 lesz.
 • Ha ráta ≤ 0, időszakok_száma ≤ 0 vagy mai_érték ≤ 0, akkor az ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha kezdő_periódus < 1, vég_periódus < 1 vagy kezdő_periódus > vég_periódus, akkor az ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény visszatérési értéke a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha a típus argumentum értéke nem 0 vagy 1, akkor az ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5


6

7
A B
Adatok Leírás
9,00% Éves kamatláb
30 Futamidő (év)
125 000 Jelenlegi érték
Képlet Leírás (eredmény)
=ÖSSZES.TŐKERÉSZ(A2/12;A3*12;A4;13;24;0) A törlesztés második évében (13-24. időszak) fizetett összes tőkerész (-934,1071)
=ÖSSZES.TŐKERÉSZ(A2/12;A3*12;A4;1;1;0) Egyetlen törlesztésnél fizetett tőkerész az első hónapban (-68,27827)

 Megjegyzések 

 • A kamatlábat 12-vel kell osztani a havi ráta megállapításához. Az években kifejezett futamidőt 12-vel kell szorozni, hogy megkapja a kifizetések számát.
 • Ha az eredményt megfelelő formában szeretné megtekinteni az Excel Web App alkalmazásban, jelölje ki a cellát, és a Kezdőlap lap Szám csoportjában kattintson a Számformátum mező melletti nyílra, és válassza az Általános lehetőséget.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak