NORM.S.INVERZ függvény

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki. Az eloszlás várható értéke 0, szórása pedig 1.

Szintaxis

NORM.S.INVERZ(valószínűség)

A NORM.S.INVERZ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Valószínűség:     Megadása kötelező. A normális eloszláshoz tartozó valószínűség.

Megjegyzések

  • Ha a valószínűség értéke nem szám, akkor a NORM.S.INVERZ az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha valószínűség <= 0 vagy valószínűség >= 1, akkor a NORM.S.INVERZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

A NORM.S.INVERZ függvény adott valószínűségértékkel olyan z értéket keres, amelynél NORM.S.ELOSZLÁS(z; IGAZ) = valószínűség. Így a NORM.S.INVERZ pontossága függ a NORM.S.ELOSZLÁS pontosságától. A NORM.S.INVERZ függvény iterációs keresési eljárást alkalmaz.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=NORM.S.INVERZ(0,908789) A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének inverze 0,908789 valószínűség esetén (1,3333)

 Megjegyzés:    Az eredmény értéke a képletet tartalmazó cella számformátumában használt tizedeshelyek számától függ.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak