NORM.S.ELOSZLÁS függvény

A függvény a standard normális eloszlás értékét számítja ki (az eloszlás várható értéke 0, szórása pedig 1).

A függvény a standard normális eloszlásértékeket tartalmazó táblázat helyett használható.

Szintaxis – standard normális eloszlás

NORM.S.DIST(z,cumulative)

A NORM.S.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Z:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani.
  • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Az eloszlásfv egy logikai érték, mely a függvény formáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a NORM.S.ELOSZLÁS függvény az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

  • Ha a z argumentum értéke nem szám, akkor a NORM.S.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • A standard normális sűrűségfüggvény kiszámítása a következő képlettel történik:

Képlet

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2

3
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=NORM.S.ELOSZLÁS(1,333333;IGAZ) A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének eredménye az 1,333333 értékre (0,908789)
=NORM.S.ELOSZLÁS(1,333333;HAMIS) A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének eredménye az 1,333333 értékre (0,16401)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App