NORM.INVERZ függvény

A függvény megadott várható értéknél és szórásnál a normális eloszlásfüggvény inverzének értékét adja eredményül.

Szintaxis

NORM.INV(probability,mean,standard_dev)

A NORM.INVERZ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Valószínűség:     Megadása kötelező. A standard normális eloszláshoz tartozó valószínűség.
 • Középérték:     Megadása kötelező. Az eloszlás középértéke (várható értéke).
 • Szórás:     Megadása kötelező. Az eloszlás szórása.

Megjegyzések

 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a NORM.INVERZ az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha valószínűség <= 0 vagy valószínűség > 1, akkor a NORM.INVERZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha szórás ≤ 0, akkor a NORM.INVERZ a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A NORM.INVERZ a standard normális eloszlást használja, ha középérték = 0 és szórás = 1 (lásd: NORM.S.INVERZ függvény).

A NORM.INVERZ függvény adott valószínűségértékkel olyan x értéket keres, ahol NORM.ELOSZLÁS(x;középérték;szórás;IGAZ) = valószínűség. Így a NORM.INVERZ pontossága függ a NORM.ELOSZLÁS pontosságától.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Adatok Leírás
0,908789 A normális eloszlásnak megfelelő valószínűség
40 Az eloszlás középértéke
1,5 Az eloszlás szórása
Képlet Leírás (eredmény)
=NORM.INVERZ(A2;A3;A4) A normális eloszlásfüggvény inverzének értéke a fenti adatokra (42)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App