NORM.ELOSZL függvény

A függvény megadott várható értéknél és szórásnál a normális eloszlásfüggvényt számítja ki. A függvény felhasználása a statisztikában széles körű, beleértve a hipotézis-vizsgálatot.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a NORM.ELOSZL függvény című témakört.

Szintaxis

NORM.ELOSZL(x,középérték,szórás,eloszlásfv)

A NORM.ELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani.
 • Középérték:     Megadása kötelező. Az eloszlás középértéke (várható értéke).
 • Szórás:     Megadása kötelező. Az eloszlás szórása.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték. Ha értéke IGAZ, akkor a NORM.ELOSZL függvény az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • Ha a középérték vagy a szórás argumentum értéke nem szám, akkor a NORM.ELOSZL az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha szórás ≤ 0, akkor a NORM.ELOSZL eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha középérték = 0, szórás = 1 és eloszlásfv = IGAZ, akkor a NORM.ELOSZL a standard normál eloszlást (STNORMELOSZL) adja meg.
 • A normális sűrűségfüggvény (eloszlásfv = HAMIS) kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

Képlet

 • Ha eloszlásfv = IGAZ, a képlet a negatív végtelentől a megadott képlet x értékéig vett integrált adja.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Adatok Leírás
42 Az az érték, amelyre az eloszlást ki szeretné számítani
40 Az eloszlás középértéke
1,5 Az eloszlás szórása
Képlet Leírás (eredmény)
=NORM.ELOSZL(A2;A3;A4;IGAZ) Az eloszlásfüggvény eredménye a fenti adatokra (0,908789)
=NORM.ELOSZL(A2;A3;A4;HAMIS) A sűrűségfüggvény eredménye a fenti adatokra (0,10934005)

 Megjegyzés:    Az eredmény értéke a képletet tartalmazó cella számformátumában használt tizedeshelyek számától függ.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak