NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény

A negatív binomiális eloszlás értékét adja vissza, annak a valószínűségét, hogy a megadott valószínűség argumentum valószínűségével kudarc_szám számú sikertelen kísérlete lesz a sikeres-edik sikeres kísérletig.

Ez a függvény hasonló a binomiális eloszláshoz, a különbség annyi, hogy itt a sikeres kísérletek száma rögzített, míg a kísérletek száma változó. A kísérletek ennél a függvénynél is függetlenek egymástól.

Tegyük fel például, hogy 10 kiváló reflexekkel rendelkező személyre van szüksége, és tudja, hogy annak valószínűsége, hogy egy ilyen tulajdonsággal bíró személyt talál, 0,3. A NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény segítségével kiszámíthatja, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy adott számú alkalmatlan személyt vizsgál meg, amíg a 10 megfelelőt megtalálja.

Szintaxis

NEGBINOM.DIST(number_f,number_s,probability_s,cumulative)

A NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Kudarc_szám:     Megadása kötelező. A kudarcok száma.
 • Sikeresek:     Megadása kötelező. A siker küszöbértéke.
 • Valószínűség:     Megadása kötelező. A siker valószínűsége.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • A program a kudarc_szám és a sikeresek argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha valószínűség < 0 vagy valószínűség > 1, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha kudarc_szám < 0 vagy sikeresek < 1, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A negatív binomiális eloszlás kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

Képlet

ahol:

x a kudarc_szám, r a sikeresek, míg p a valószínűség argumentummal egyenlő.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Adatok Leírás
10 A kudarcok száma
5 A siker küszöbértéke
0,25 A siker valószínűsége
Képlet Leírás (eredmény)
=NEGBINOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;IGAZ) A fenti adatok mellett a negatív binomiális eloszlás eloszlásfüggvényének értéke (0,313514)
=NEGBINOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;HAMIS) A fenti adatok mellett a negatív binomiális eloszlás sűrűségfüggvényének értéke (0,055049)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak