NEGBINOM.ELOSZL függvény

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki. A NEGBINOM.ELOSZL azt adja meg, hogy mi a valószínűsége annak, hogy kudarc_szám számú sikertelen kísérlete lesz a sikeres-edik sikeres kísérletig, ha a sikeres esemény bekövetkezésének valószínűsége – a valószínűség argumentum – állandó. Ez a függvény hasonló a binomiális eloszláshoz, a különbség annyi, hogy itt a sikeres kísérletek száma rögzített, míg a kísérletek száma változó. A kísérletek ennél a függvénynél is függetlenek egymástól.

Tegyük fel például, hogy 10 kiváló reflexekkel rendelkező személyre van szüksége, és tudja, hogy annak valószínűsége, hogy egy ilyen tulajdonsággal bíró személyt talál 0,3. A NEGBINOM.ELOSZL függvény segítségével kiszámíthatja, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy adott számú alkalmatlan személyt vizsgál meg, amíg a 10 megfelelőt megtalálja.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény című témakört.

Szintaxis

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

A NEGBINOM.ELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Kudarc_szám:     Megadása kötelező. A kudarcok száma.
 • Sikeresek:     Megadása kötelező. A siker küszöbértéke.
 • Valószínűség:     Megadása kötelező. A siker valószínűsége.

Megjegyzések

 • A program a kudarc_szám és a sikeresek argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a NEGBINOM.ELOSZL az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha valószínűség < 0 vagy valószínűség > 1, akkor a NEGBINOM.ELOSZL eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha (kudarc_szám < 0 vagy sikeresek < 1, akkor a NEGBINOM.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A negatív binomiális eloszlás kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

Képlet

ahol:

x a kudarc_szám, r a sikeresek, míg p a valószínűség argumentummal egyenlő.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Adatok Leírás
10 A kudarcok száma
5 A siker küszöbértéke
0,25 A siker valószínűsége
Képlet Leírás (eredmény)
=NEGBINOM.ELOSZL(A2;A3;A4) A fenti adatok negatív binomiális eloszlása (0,055049)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak