Műveleti jelek és elsőbbségi sorrend

Az operátorok vagy műveleti jelek határozzák meg a képlet elemein végrehajtandó számítási műveleteket. Az alkalmazás bizonyos alapértelmezés szerinti sorrendben hajtja végre a számításokat, ez a sorrend azonban megváltoztatható zárójelek segítségével.

Tartalom


Operátortípusok

Az Excel a következő négy operátortípust tartalmazza: számtani, összehasonlító, szövegösszefűző és hivatkozási operátor.

Számtani műveleti jelek

A számtani alapműveletek (például összeadás, kivonás, szorzás) végrehajtására, számok kombinálására és számszerű eredmények kiszámítására az alábbi számtani műveleti jeleket használhatja:

Számtani műveleti jel Jelentés Példa
+ (pluszjel) Összeadás 3+3
– (mínuszjel) Kivonás
Ellentett képzése
3–1
–1
* (csillag) Szorzás 3*3
/ (törtjel) Osztás 3/3
% (százalékjel) Százalék 20%
^ (kalap) Hatványozás 3^2

Összehasonlító operátorok

Az alábbi operátorokkal két értéket hasonlíthat össze. Az összehasonlítás eredménye IGAZ vagy HAMIS logikai érték lesz.

Összehasonlító operátor Jelentés Példa
= (egyenlőségjel) Egyenlő A1=B1
> (nagyobb, mint jel) Nagyobb A1>B1
< (kisebb, mint jel) Kisebb A1<B1
>= (nagyobb vagy egyenlő jel) Nagyobb vagy egyenlő A1>=B1
<= (kisebb vagy egyenlő jel) Kisebb vagy egyenlő A1<=B1
<> (nem egyenlő jel) Nem egyenlő A1<>B1

Szövegösszefűző operátor

Az ampersand (&) szövegoperátorral két vagy több szöveget egyesíthet vagy fűzhet egyetlen szövegrésszé.

Szövegösszefűző Jelentés Példa
& (és-jel) Két szöveges értéket kapcsol (fűz) össze, és folytonos szöveges értéket ad eredményül ("munka"&"lap")

Hivatkozási operátorok

Az alábbi operátorokkal cellák tartományait egyesítheti számítások céljából.

Hivatkozási operátor Jelentés Példa
: (kettőspont) Tartományoperátor, amely a két hivatkozás közötti összes cellára (beleértve a két hivatkozást is) egyetlen hivatkozást eredményez B5:B15
; (pontosvessző) Egyesítő operátor, amely több hivatkozást egyesít egyetlen hivatkozásban SZUM(B5:B15;D5:D15)
  (szóköz) Metszet operátor, amely a két hivatkozás közös cellájára egyetlen hivatkozást hoz létre B7:D7 C6:C8

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Műveletek végrehajtási sorrendje képletekben

Bizonyos esetekben befolyásolja a képlet eredményét, hogy milyen sorrendben történnek a számítások, ezért fontos, hogy megértse, az alkalmazás hogyan állapítja meg a sorrendet, és hogy ezt hogyan lehet módosítani úgy, hogy a kívánt eredményt kapja.

Számítási sorrend

A képletekben a számítás adott sorrendben történik. Az Excelben a képlet mindig egyenlőségjellel (=) kezdődik. Ez jelzi az Excel számára, hogy a következő karakterek képletet alkotnak. Az egyenlőségjelet a számítandó elemek (operandusok) követik, amelyeket számítási operátorok választanak el egymástól. Az Excel a képletet balról jobbra haladva a matematikai szabályoknak megfelelően értékeli ki.

Végrehajtási sorrend

Ha egyetlen képletben több műveleti jelet vagy operátort ad meg, az Excel a műveleteket a következő táblázat szerinti sorrendben hajtja végre. A képlet azonos prioritású műveleteit (például szorzás és osztás) az Excel balról jobbra haladva értékeli ki.

Operátor vagy műveleti jel Leírás

: (kettőspont)

  (szóköz)

; (pontosvessző)

Hivatkozási operátorok
Ellentett képzése (például –1)
% Százalék
^ Hatványra emelés
* és / Szorzás és osztás
+ és – Összeadás és kivonás
& Karaktersorozatok összefűzése
=
<>
<=
>=
<>
Összehasonlítás

Zárójelek használata

A végrehajtási sorrend módosításához az elsőnek kiértékelni kívánt képletrészt írja zárójelek közé. Például a következő képlet eredménye 11 lesz, mivel az Excel a szorzást az összeadás előtt hajtja végre. A képlet összeszorozza a 2-t a 3-mal, majd hozzáad 5-öt.

=5+2*3

Ha viszont a szintaxis módosításához zárójeleket használ, akkor az Excel összeadja az 5-öt és a 2-t, majd az eredményt megszorozza 3-mal, amelynek a végeredménye 21.

=(5+2)*3

Az alábbi példában a képlet első részét magába foglaló zárójel hatására az Excel először a B4+25 értékét számítja ki, és csak azután osztja el a D5, E5 és F5 cella összegével.

=(B4+25)/SZUM(D5:F5)

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Excel 2007