MÓDUSZ.EGY függvény

Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékét adja eredményül.

Szintaxis

MODE.SNGL(number1,[number2],...])

A MÓDUSZ.EGY függvény szintaxisa a következő argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Szám1:     Megadása kötelező. Az első argumentum abból a csoportból, amelynek a móduszát keresi.
 • Szám2;...:     Megadása nem kötelező. Legfeljebb 254 argumentum, amelynek a móduszát keresi. Pontosvesszővel elválasztott argumentumok helyett egy tömböt vagy tömbre mutató hivatkozást is megadhat.

Megjegyzés

 • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.
 • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.
 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.
 • Ha az adathalmazban nincs két egyforma adatpont, a MÓDUSZ.EGY függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

 Megjegyzés:   A MÓDUSZ.EGY függvény a centrális tendenciát méri, ez egy számcsoporton belül a közép helyét jelenti a statisztikai eloszlásban. A centrális tendencia leggyakoribb három mérőszáma:

 • Átlag:     a számtani közép, számítása egy számcsoport tagjainak összeadásával, majd az összegnek a csoport elemeinek számával történő elosztásával végezhető. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 átlaga például 30 osztva 6-tal, azaz 5.
 • Medián:     a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 mediánja például 4.
 • Módusz:     egy számcsoporton belül a leggyakrabban előforduló szám. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 módusza például 3.

Számcsoporton belüli szimmetrikus eloszlás esetén a centrális tendencia e három mérőszáma megegyezik, míg egyenetlen számeloszlás esetén eltérőek lehetnek.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8

9
A
Adatok
5,6
4
4
3
2
4
Képlet Leírás (eredmény)
=MÓDUSZ.EGY(A2:A7) A fenti adatsor módusza, vagyis leggyakrabban ismétlődő eleme (4)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App