METSZ

Ismert x és y pontokból számított regressziós egyenes és az y tengely metszéspontját adja eredményül. A metszéspont a regressziós egyenes és az y tengely metszéspontja, amely a független változó nulla értékénél a függő változó értékét adja eredményül. A METSZ függvénnyel meghatározhatjuk például egy fém elektromos ellenállását 0°C-on, ha ismerjük annak egyéb hőmérsékleteken mért értékeit.

Szintaxis

METSZ(ismert_y;ismert_x)

Ismert_y:     A függő változók vagy megfigyelések halmaza.

Ismert_x:     A független változók vagy megfigyelések halmaza.

Megjegyzés

  • Az argumentumoknak számoknak, neveknek, tömböknek vagy számokat tartalmazó hivatkozásoknak kell lenniük.
  • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.
  • Ha az ismert_y és az ismert_x eltérő jellegű számértékeket tartalmaznak vagy tartalmuk nem adatpont, a METSZ függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.
  • A regressziós egyenes (a) metszéspontjának egyenlete:

Képlet

amelynek meredeksége (b) az alábbiak szerint számítható:

Képlet

ahol x és y az ÁTLAG(ismert_x) illetve ÁTLAG(ismert_y) középérték.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másoljuk.

MegjelenítésHogyan?

  1. Hozzunk létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  2. Jelöljük ki a példát a súgótémakörben. A sor- és oszlopazonosítókat ne vegyük bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomjuk meg a CTRL+C billentyűket.
  2. A munkalapon jelöljük ki az A1 cellát, és nyomjuk meg a CTRL+V billentyűket.
  3. Az eredmények és az azt létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használjuk a CTRL+` (aposztróf) billentyűkombinációt, vagy válasszuk az Eszközök menün a Képletvizsgálat, majd a Képletvizsgálat üzemmód parancsot.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Ismert y Ismert x
2 6
3 5
9 11
1 7
8 5
Képlet Leírás (eredmény)
=METSZ(A2:A6;B2:B6) Az a pont, ahol az egyenes az y tengelyt metszi a fenti x és y értékek esetén (0,0483871)
 
 
Hatókör:
Excel 2003