Mérnöki függvények (hivatkozások)

Az egyes függvényekről az alábbi lista hivatkozásaira kattintva kaphat részletes tájékoztatást.

Függvény Leírás
BESSELI függvény Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELJ függvény A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELK függvény A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELY függvény Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BIN.DEC függvény Bináris számot decimálissá alakít át.
BIN.HEX függvény Bináris számot hexadecimálissá alakít át.
BIN.OKT függvény Bináris számot oktálissá alakít át.
DEC.BIN függvény Decimális számot binárissá alakít át.
DEC.HEX függvény Decimális számot hexadecimálissá alakít át.
DEC.OKT függvény Decimális számot oktálissá alakít át.
DELTA függvény Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.
HEX.BIN függvény Hexadecimális számot binárissá alakít át.
HEX.DEC függvény Hexadecimális számot decimálissá alakít át.
HEX.OKT függvény Hexadecimális számot oktálissá alakít át.
HIBAF függvény A hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAF.KOMPLEMENTER függvény A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAF.PONTOS függvény A hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvény Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.
KÉPZ.ABSZ függvény Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.
KÉPZ.ARGUMENT függvény A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.
KÉPZ.COS függvény Komplex szám koszinuszát adja eredményül.
KÉPZ.EXP függvény Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.
KÉPZ.GYÖK függvény Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.
KÉPZ.HÁNYAD függvény Két komplex szám hányadosát adja eredményül.
KÉPZ.HATV függvény Komplex szám hatványát adja eredményül.
KÉPZ.KONJUGÁLT függvény Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.
KÉPZ.KÜL függvény Két komplex szám különbségét adja eredményül.
KÉPZ.LN függvény Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.LOG10 függvény Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.LOG2 függvény Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.ÖSSZEG függvény Komplex számok összegét adja eredményül.
KÉPZ.SIN függvény Komplex szám szinuszát adja eredményül.
KÉPZ.SZORZAT függvény Legfeljebb 255 komplex szám szorzatát adja eredményül.
KÉPZ.VALÓS függvény Komplex szám valós részét adja eredményül.
KÉPZETES függvény Komplex szám képzetes részét adja eredményül.
KOMPLEX függvény Valós és képzetes részből komplex számot képez.
KONVERTÁLÁS függvény Mértékegységeket vált át.
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvény Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.
OKT.BIN függvény Oktális számot binárissá alakít át.
OKT.DEC függvény Oktális számot decimálissá alakít át.
OKT.HEX függvény Oktális számot hexadecimálissá alakít át.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App