MEREDEKSÉG

Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki. A meredekség az egyenes tetszőleges két adatpontja függőleges és vízszintes távolságának a hányadosa, amely így a regressziós egyenes változásának mértékét méri.

Szintaxis

MEREDEKSÉG(ismert_y;ismert_x)

Ismert_y:     A függő értékeket tartalmazó tömb vagy cellatartomány.

Ismert_x:     A független értékek halmaza.

Megjegyzés

  • Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek.
  • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.
  • Ha az ismert_y és az ismert_x üres vagy különböző számú adatpontot tartalmaz, akkor a MEREDEKSÉG eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték lesz.
  • A regressziós egyenes meredekségének képlete a következő:

Képlet

ahol x és y az ÁTLAG(ismert_x) és ÁTLAG(ismert_y) középértékek.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másoljuk.

MegjelenítésHogyan?

  1. Hozzunk létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  2. Jelöljük ki a példát a súgótémakörben. A sor- és oszlopazonosítókat ne vegyük bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomjuk meg a CTRL+C billentyűket.
  2. A munkalapon jelöljük ki az A1 cellát, és nyomjuk meg a CTRL+V billentyűket.
  3. Az eredmények és az azt létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használjuk a CTRL+` (aposztróf) billentyűkombinációt, vagy válasszuk az Eszközök menün a Képletvizsgálat, majd a Képletvizsgálat üzemmód parancsot.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B
Ismert y Ismert x
2 6
3 5
9 11
1 7
8 5
7 4
5 4
Képlet Leírás (eredmény)
=MEREDEKSÉG(A2:A8;B2:B8) A lineáris regressziós egyenes meredeksége a fenti adatpontoknál (0,305556)
 
 
Hatókör:
Excel 2003