MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény

Egy statisztikai sokaság várható értékének a Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

Szintaxis

CONFIDENCE.T(alpha,standard_dev,size)

A MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Alfa:     Megadása kötelező. A megbízhatósági szint kiszámításához használt pontossági szint. A megbízhatósági szint egyenlő 100*(1-alfa), vagyis a 0,05 alfaérték 95%-os megbízhatósági szintet takar.
  • Szórás:     Megadása kötelező. A sokaságnak az adattartományon vett szórása. Feltételezett, hogy ismert.
  • Méret:     Megadása kötelező. A mintanagyság.

Megjegyzések

  • Ha bármely argumentum nem számérték, a MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Amennyiben alfa ≤ 0 vagy alfa ≥ 1, a MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
  • Ha a szórás ≤ 0, a MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
  • Amennyiben a méret nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
  • Ha a mintanagyság (méret) 1, a MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény a #ZÉRÓOSZTÓ! hibaértéket adja vissza.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App