MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény

Egy statisztikai sokaság várható értékének normális eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

Leírás

Azt az értéket adja eredményül, amelynek segítségével létrehozható a statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervalluma. A megbízhatósági intervallum értékek tartománya. A középérték (x) a tartomány középpontjában található, a tartomány pedig x ± MEGBÍZHATÓSÁG.NORM. Ha például x a levélben rendelt termékek szállítási idejének középértéke, x ± MEGBÍZHATÓSÁG.NORM a statisztikai sokaság várható értékeinek tartománya. A statisztikai sokaság minden μ0 várható értékére vonatkoztatva a tartományon belül, annak valószínűsége, hogy a középérték távolabb lesz μ0-tól mint x, nagyobb, mint alfa; a statisztikai sokaság minden μ0 várható értékére vonatkoztatva a tartományon kívül, annak valószínűsége, hogy a középérték távolabb lesz μ0-tól mint x, kevesebb, mint alfa. Vagyis tegyük fel, hogy az x, a szórás és a méret segítségével létrehoz alfa pontossági szinten egy kétszélű próbát annak a hipotézisnek az ellenőrzésére, hogy a statisztikai sokaság várható értéke μ0. Nem veti el a hipotézist, ha μ0 a megbízhatósági tartományon belül található, de elveti a hipotézist, ha μ0 a megbízhatósági tartományon kívül esik. A megbízhatósági intervallumból azonban nem következik, hogy a következő csomag szállítási ideje 1-alfa valószínűséggel a megbízhatósági intervallumon belül lesz.

Szintaxis

CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)

A MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Alfa:     Megadása kötelező. A megbízhatósági szint kiszámításához használt pontossági szint. A megbízhatósági szint egyenlő 100*(1-alfa), másképpen kifejezve a 0,05 alfaérték 95%-os megbízhatósági szintet takar.
 • Szórás:     Megadása kötelező. A sokaságnak az adattartományon vett szórása. Feltételezett, hogy ismert.
 • Méret:     Megadása kötelező. A mintanagyság.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, a MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Amennyiben alfa ≤ 0 vagy alfa ≥ 1, a MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha a szórás ≤ 0, a MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Amennyiben a méret nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
 • Ha a méret < 1, a MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha feltételezi, hogy az alfa értéke 0,05, akkor a normális (eloszlás)görbe alatti területtel (1- alfa) kell számolnia (95%). Ez az érték ± 1,96. A megbízhatósági intervallum ebből adódóan:

Képlet

Példa

Tegyük fel, hogy egy Ön által megfigyelt, 50 ingázóból álló csoport esetében a munkába érés átlagos ideje 30 perc, a szórás pedig 2,5. Ha alfa = 0,05, akkor a MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(0,05;2,5;50) 0,692952 eredményt ad. A megfelelő megbízhatósági intervallum tehát 30 ± 0,692952 = hozzávetőlegesen [29,3, 30,7]. A statisztikai sokaság minden μ0 várható értékére a tartományon belül, annak valószínűsége, hogy a középérték távolabb lesz μ0-tól mint 30, több mint 0,05. Hasonlóképpen a statisztikai sokaság minden μ0 várható értékére a tartományon kívül, annak valószínűsége, hogy a középérték távolabb lesz μ0-tól mint 30, kevesebb mint 0,05.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Adatok Leírás
0,05 Megbízhatósági szint
2,5 Sokaság adattartományon vett szórása
50 A minta mérete
Képlet Leírás (eredmény)
=MEGBÍZHATÓSÁG.NORM(A2;A3;A4) Statisztikai sokaság megbízhatósági intervalluma. Más szóval a statisztikai sokaság munkába érési időre vonatkozó várható értékének megbízhatósági intervalluma egyenlő 30 ± 0,692952 perccel vagy a 29,3 és 30,7 perc közötti tartománnyal (0,692952).
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App