MARADÉK függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel MARADÉK függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Egy szám argumentum osztó argumentummal való osztásából adódó maradékot adja eredményül. Az eredmény előjele megegyezik az osztó előjelével.

Szintaxis

MOD(number, divisor)

A MARADÉK függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Szám:    Megadása kötelező. Az a szám, amelynek maradékát meg szeretné kapni.
  • Osztó:    Megadása kötelező. A szám, amellyel a szám argumentumot el kívánja osztani.

Megjegyzés

  • Ha az osztó 0 (nulla), akkor a MARADÉK függvény a #ZÉRÓOSZTÓ! hibaértéket adja eredményül.
  • A MARADÉK az INT függvény segítségével is kifejezhető:

MARADÉK(n, d) = n - d*INT(n/d)

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=MARADÉK(3;2) 3/2 osztási maradéka (1)
=MARADÉK(-3;2) -3/2 osztási maradéka, a maradék előjele az osztó előjelével megegyező (1)
=MARADÉK(3;-2) 3/-2 osztási maradéka, a maradék előjele az osztó előjelével megegyező (-1)
=MARADÉK(-3;-2) -3/-2 osztási maradéka, a maradék előjele az osztó előjelével megegyező (-1)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App