LOGNORM.ELOSZLÁS függvény

Az x lognormális eloszlását számítja ki, ahol az ln(x) középértéke és szórása normális eloszlású.

A függvény logaritmikusan transzformált adatok elemzésére használható.

Szintaxis

LOGNORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

A LOGNORM.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában::

 • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél a függvény értékét ki kell számítani.
 • Középérték:     Megadása kötelező. Az ln(x) középértéke.
 • Szórás:     Megadása kötelező. Az ln(x) szórása.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a LOGNORM.ELOSZLÁS az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • Ha bármelyik argumentum nem szám, akkor a LOGNORM.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha x ≤ 0 vagy szórás ≤ 0, akkor a LOGNORM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A program a lognormális eloszlásfüggvényt az alábbi képlet alapján számítja ki:

LOGNORM.ELOSZLÁS(x;µ;o) = NORM.S.ELOSZLÁS(1n(x)-µ / o)

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Adatok Leírás
4 Az az érték, amelyre a függvény ki szeretné számítani (x)
3,5 ln(x) középértéke
1,2 ln(x) szórása
Képlet Leírás (eredmény)
=LOGNORM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;IGAZ) A 4 értékre számított lognormális eloszlás a fenti feltételekkel (0,039084)
=LOGNORM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;HAMIS) A 4 értékre számított lognormális eloszlás sűrűségfüggvénye a fenti feltételekkel (0,017618)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App