KVARTILIS.TARTALMAZ függvény

Egy adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontokat is beleértve).

A kvartiliseket (negyedértékeket) általában értékesítési és felmérési adatoknál használják egy sokaság csoportokba osztásához. Például a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény segítségével megállapíthatja a jövedelmek alapján a népesség felső 25%-át.

Szintaxis

QUARTILE.INC(array,quart)

A KVARTILIS.TARTALMAZ függvény szintaxisa a következő argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Tömb:     Megadása kötelező. Azon számértékek tömbje vagy cellatartománya, amelyek kvartilisét meg kell határozni.
 • Kvart:     Megadása kötelező. Azt jelzi, hogy melyik értéket kell kiszámítani.

Paraméterek

A kvart értéke A KVARTILIS.TARTALMAZ eredménye
0 Minimális érték
1 Az első kvartilis (25. percentilis)
2 A középérték (50. percentilis)
3 A harmadik kvartilis (75. percentilis)
4 Maximális érték

Megjegyzések

 • Ha a tömb üres, akkor a KVARTILIS.TARTALMAZ a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A kvart argumentumnál a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha kvart < 0 vagy kvart > 4, akkor a KVARTILIS.TARTALMAZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A KVARTILIS.TARTALMAZ eredménye megegyezik a MIN, a MEDIÁN és a MAX eredményével, ha a kvart értéke rendre 0, 2 és 4.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
A
Adatok
1
2
4
7
8
9
10
12
Képlet Leírás (eredmény)
=KVARTILIS.TARTALMAZ(A2:A9;1) A fenti adatok első kvartilise (25. percentilis) (3,5)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App