KVARTILIS.KIZÁR függvény

Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).

Szintaxis

KVARTILIS.KIZÁR(tömb;kvart)

A KVARTILIS.KIZÁR függvény szintaxisa a következő argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Tömb:     Megadása kötelező. Azon számértékek tömbje vagy cellatartománya, amelyek kvartilisét meg kell határozni.
  • Kvart:     Megadása kötelező. Azt jelzi, hogy melyik értéket kell kiszámítani.

Megjegyzések

  • Ha a tömb üres, akkor a KVARTILIS.KIZÁR a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha a kvart argumentum értéke nem egész szám, a program egészre csonkítja.
  • Ha kvart ≤ 0 vagy kvart ≥ 4, akkor a KVARTILIS.KIZÁR függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
  • A KVARTILIS.KIZÁR eredménye megegyezik a MIN, a MEDIÁN és a MAX eredményével, ha a kvart értéke rendre 0, 2 és 4.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App