KRITBINOM függvény

Azt a legkisebb értéket adja eredményül, amelynek binomiális eloszlása nem kisebb, mint egy adott kritériumérték. A függvény minőségvizsgálati számításokhoz használható. A KRITBINOM függvénnyel például meghatározhatja, hogy sorozatgyártásnál mennyi az a még megengedhető legnagyobb hibás termékszám, amely esetén az egész gyártott széria még elfogadható minőségű.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a BINOM.INVERZ függvény című témakört.

Szintaxis

CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

A KRITBINOM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Kísérletek:     Megadása kötelező. A Bernoulli-kísérletek száma.
 • Siker_valószínűsége:     Megadása kötelező. A siker valószínűsége az egyes kísérletek esetén.
 • Alfa:     Megadása kötelező. A határérték.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, a KRITBINOM függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha a kísérletek nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
 • Ha a kísérletek < 0, a KRITBINOM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha a siker_valószínűsége < 0 vagy a valószínűség > 1, akkor a KRITBINOM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha alfa < 0 vagy alfa > 1, a KRITBINOM függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5


6
A B
Adatok Leírás
6 A Bernoulli-kísérletek száma
0,5 A siker valószínűsége az egyes kísérleteknél
0,75 Határérték
Képlet Leírás (eredmény)
=KRITBINOM(A2;A3;A4) Az a legkisebb érték, amelynek binomiális eloszlása nem kisebb, mint az adott határérték (4)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App