KOVARIANCIA.M függvény

A minta kovarianciáját, azaz a két adathalmaz minden egyes adatpontpárja esetén vett eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

Szintaxis

COVARIANCE.S(array1,array2)

A KOVARIANCIA.M függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Tömb1:     Megadása kötelező. Az egész számok első cellatartománya.
  • Tömb2:     Megadása kötelező. Az egész számok második cellatartománya.

Megjegyzések

  • Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek.
  • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.
  • Ha tömb1 és tömb2 különböző számú adatpontot tartalmaz, a KOVARIANCIA.M #HIÁNYZIK hibaértéket jelenít meg.
  • Ha a tömb1 vagy a tömb2 valamelyike üres, vagy csak egy adatpontot tartalmaz, a KOVARIANCIA.M #ZÉRÓOSZTÓ! hibaértéket jeleníti meg.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App