KONVERTÁLÁS függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel KONVERTÁLÁS függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A függvény mennyiségeket számít át az egyik mértékegységből egy másikba. Például a KONVERTÁLÁS segítségével távolságok mérföldben megadott táblázatos értékeit kilométerben kifejezett értékekké alakíthatja.

Szintaxis

CONVERT(number, from_unit, to_unit)

A KONVERTÁLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Szám:    Megadása kötelező. Az átszámítani kívánt, a miből argumentumnak megfelelő mértékegységben lévő érték.
 • Miből:    Megadása kötelező. A szám mértékegysége.
 • Mibe:    Megadása kötelező. Az eredmény mértékegysége. A KONVERTÁLÁS a miből és a mibe argumentum megadásakor a következő (idézőjelek közötti) szövegértékeket fogadja el.
Súly és tömeg Miből vagy mibe
Gramm "g"
Slug "sg"
Font (avoirdupois) "lbm"
U (atomi tömegegység) "u"
Uncia (avoirdupois) "ozm"
Hosszúság Miből vagy mibe
Méter "m"
Szárazföldi (angol) mérföld "mi"
Tengeri mérföld "Nmi"
Hüvelyk "in"
Láb "ft"
Jard "yd"
Angström "ang"
Pica "Pica"
Idő Miből vagy mibe
Év "yr"
Nap "day"
Óra "hr"
Perc "mn"
Másodperc "sec"
Nyomás Miből vagy mibe
Pascal "Pa" (vagy "p")
Atmoszferikus (légköri) "atm" (vagy "at")
Higanymilliméter "mmHg"
Erő Miből vagy mibe
Newton "N"
Din "dyn" (vagy "dy")
Font (súly) "lbf"
Energia Miből vagy mibe
Joule "J"
Erg "e"
Termodinamikai kalória "c"
IT kalória "cal"
Elektronvolt "eV" (vagy "ev")
Lóerő-óra "HPh" (vagy "hh")
Watt-óra "Wh" (vagy "wh")
Láb-font "flb"
BTU (brit hőegység) "BTU" (vagy "btu")
Hatvány Miből vagy mibe
Lóerő "HP" (vagy "h")
Watt "W" (vagy "w")
Mágnesesség Miből vagy mibe
Tesla "T"
Gauss "ga"
Hőmérséklet Miből vagy mibe
Celsius fok "C" (vagy "cel")
Fahrenheit fok "F" (vagy "fah")
Kelvin fok "K" (vagy "kel")
Űrmérték Miből vagy mibe
Evőkanál "tsp"
Kávéskanál "tbs"
Fluid ounce "oz"
Cup "cup"
Pint (amerikai) "pt" (vagy "us_pt")
Pint (angol) "uk_pt"
Kvart "qt"
Gallon "gal"
Liter "l" (vagy "lt")

A következő rövidített egységprefixumokat használhatja tetszőleges metrikus miből vagy mibe argumentum megadásakor:

Prefixum Szorzó Rövidítés
exa 1E+18 "E"
peta 1E+15 "P"
tera 1E+12 "T"
giga 1E+09 "G"
mega 1E+06 "M"
kilo 1E+03 "k"
hekto 1E+02 "h"
deka 1E+01 "e"
deci 1E-01 "d"
centi 1E-02 "c"
milli 1E-03 "m"
mikro 1E-06 "u"
nano 1E-09 "n"
piko 1E-12 "p"
femto 1E-15 "f"
atto 1E-18 "a"

Megjegyzések

 • Ha a bemeneti adattípusok helytelenek, akkor a KONVERTÁLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha nem létező egységet ad meg, akkor a KONVERTÁLÁS #HIÁNYZIK hibaértéket ad vissza.
 • Ha a mértékegységhez nem tartozik rövidítés, a KONVERTÁLÁS #HIÁNYZIK hibaértéket ad vissza.
 • Ha a megadott egységek különböző mennyiséget mérnek, akkor a KONVERTÁLÁS #HIÁNYZIK hibaértéket ad vissza.
 • A mértékegységek nevében és a prefixumokban a kis- és a nagybetűk különböző jelentésűek.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2

3

4

5
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=KONVERTÁLÁS(1,0;"lbm";"kg") 1 font átszámítása kilogrammba (0,453592)
=KONVERTÁLÁS(68;"F";"C") 68 Fahrenheit fok átszámítása Celsius fokba (20)
=KONVERTÁLÁS(2,5;"ft";"sec") Az adattípusok nem azonosak, így hibaérték jelenik meg (#HIÁNYZIK)
=KONVERTÁLÁS(KONVERTÁLÁS(100;"ft";"m");"ft";"m") 100 négyzetláb átszámítása négyzetméterbe (9,290304).
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App