Kompatibilitási függvények (hivatkozások)

Az egyes függvényekről az alábbi lista hivatkozásaira kattintva kaphat részletes tájékoztatást.

Fontos:    Ezeket a függvényeket pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új függvények váltották fel. A régi függvények az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhetők. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, a továbbiakban célszerű az új függvényeket használni, mert azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvényekkel kapcsolatos további információkért lásd: Statisztikai függvények (hivatkozás).

Függvény Leírás
BÉTA.ELOSZLÁS függvény A béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BINOM.ELOSZLÁS függvény A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
EXP.ELOSZLÁS függvény Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZLÁS függvény Az F-eloszlás értékét számítja ki.
F.PRÓBA függvény Az F-próba értékét adja eredményül.
GAMMA.ELOSZLÁS függvény A gamma-eloszlás értékét számítja ki.
HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.BÉTA függvény Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
INVERZ.F függvény Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
INVERZ.GAMMA függvény A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
INVERZ.KHI függvény A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvény A lognormális eloszlásfüggvény inverzének értékét számítja ki.
INVERZ.NORM függvény A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
INVERZ.STNORM függvény A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
INVERZ.T függvény A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
KHI.ELOSZLÁS függvény A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
KHI.PRÓBA függvény Függetlenségvizsgálatot hajt végre.
KOVAR függvény A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
KRITBINOM függvény Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
KVARTILIS függvény Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
LOG.ELOSZLÁS függvény A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
MEGBÍZHATÓSÁG függvény Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
MÓDUSZ függvény Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
NEGBINOM.ELOSZL függvény A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.ELOSZL függvény A normális eloszlás értékét számítja ki.
PERCENTILIS függvény Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
POISSON függvény A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
SORSZÁM függvény Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
STNORMELOSZL függvény A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
SZÁZALÉKRANG függvény Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
SZÓRÁS függvény Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSP függvény Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
T.ELOSZLÁS függvény A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
T.PRÓBA függvény A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
VAR függvény Minta alapján becslést ad a varianciára.
VARP függvény Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
WEIBULL függvény A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
Z.PRÓBA függvény Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App