KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény

A khi-eloszlás értékét számítja ki.

A khi-eloszlást általában arra használják, hogy mintákon keresztül tanulmányozzák valaminek a százalékértékében mutatkozó változását, például a nap azon részét, amit az emberek televíziózással töltenek.

Szintaxis

CHISQ.DIST(x,deg_freedom,cumulative)

A KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani.
  • Szabadságfok:     Kötelező megadni. A szabadságfokok száma.
  • Eloszlásfv:     Kötelező megadni. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a KHINÉGYZET.ELOSZLÁS az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

  • Ha bármely argumentum nem számérték, akkor a KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha x negatív, akkor a KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
  • Ha a szabadságfok nem egész szám, a program csonkolja.
  • Ha a szabadságfok < 1 vagy a szabadságfok > 10^10, a KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App