KHI.PRÓBA függvény

Függetlenségvizsgálatot hajt végre. A KHI.PRÓBA függvény a khi-négyzet (x2) eloszláshoz rendelt értéket adja vissza a statisztika és a szabadságfokok érvényes száma szerint. Az x2 próba összehasonlítja a várt értéket a megfigyelt adatokkal.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a KHINÉGYZET.PRÓBA függvény című témakört.

Szintaxis

CHITEST(actual_range,expected_range)

A KHI.PRÓBA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Tényleges_tartomány:     Kötelező megadni. Az az adattartomány, amely a várt értékekkel összehasonlítandó megfigyelt adatokat tartalmazza.
 • Várható_tartomány:     Kötelező megadni. Az az adattartomány, amely a sorösszegek és oszlopösszegek szorzatának a teljes összeghez viszonyított arányát tartalmazza.

Megjegyzések

 • Ha a valós_tartomány és a várható_tartomány különféle adatpontokat tartalmaz, a KHI.PRÓBA függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.
 • Az x2 próba először x2 statisztikát számol az alábbi képlettel:

Képlet

ahol:

Aij = az i-edik sor és a j-edik oszlop tényleges gyakorisága

Eij = az i-edik sor és a j-edik oszlop várható gyakorisága

s = sorok száma

o = oszlopok száma

 • Az alacsony ?2 érték függetlenséget jelez. A képletből látszik, hogy a ?2 mindig pozitív vagy 0, és csak akkor 0, ha az Aij = Eij bármely i és j esetén.
 • A KHI.PRÓBA annak a valószínűségét közli, hogy a ?2 statisztika adott értéke legalább annyi, mint a fenti képlettel kiszámított érték véletlenszerű előfordulása függetlenséget feltételezve. Ennek a valószínűségnek a kiszámítására a KHI.PRÓBA a ?2 eloszlást használja a megfelelő szabadságfokkal (df). Ha r > 1 és c > 1, akkor df = (r - 1)(c - 1). Ha r = 1 és c > 1, akkor df = c - 1 és, ha r > 1 és c = 1, akkor df = r - 1. Az r = c= 1 nem megengedett, ekkor a függvény #HIÁNYZIK értéket ad vissza.
 • A KHI.PRÓBA használata akkor célszerű, ha az Eij értékek nem túl kicsik. Néhány statisztikus azt ajánlja, hogy mindegyik Eij értéke legalább 5 legyen.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
A B C
Férfiak (tényleges) Nők (tényleges) Leírás
58 35 Támogatja
11 25 Semleges
10 23 Ellenzi
Férfiak (várható) Nők (várható) Leírás
45,35 47,65 Támogatja
17,56 18,44 Semleges
16,09 16,91 Ellenzi
Képlet Leírás (eredmény)
=KHI.PRÓBA(A2:B4;A6:B8) Az x2 eloszlás a fenti adatokra 16,16957, 2 szabadságfokkal (0,000308)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App