INVERZ.T függvény

A Student-féle t-eloszlás kétszélű inverzét számítja ki.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvényekről szóló további információkért lásd: T.INVERZ.2SZ függvény vagy T.INVERZ függvény.

Szintaxis

TINV(probability,deg_freedom)

Az INVERZ.T függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Valószínűség:     Kötelező megadni. A Student-féle t-eloszláshoz tartozó valószínűség.
 • Szabadságfok:     Kötelező megadni. Az eloszlást jellemző szabadságfokok száma.

Megjegyzések

 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a INVERZ.T az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha valószínűség <= 0 vagy valószínűség > 1, akkor az INVERZ.T eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha a szabadságfok nem egész szám, a program csonkolja.
 • Ha szabadságfok < 1, akkor az INVERZ.T a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Az INVERZ.T függvény a t értéket adja eredményül, ha a P(|X| > t) = valószínűségnél X t-eloszlású véletlen változó és P(|X| > t) = P(X < -t vagy X > t).
 • Egyszélű t-értéket kap eredményül, ha a valószínűség helyett a 2*valószínűség értéket használja. Ha a valószínűség 0,05, a szabadságfokok száma 10, a kétszélű értéket az INVERZ.T(0,05;10) kifejezés adja, amelynek értéke 2,28139. Az egyszélű érték ugyanennél a valószínűségnél és szabadságfoknál INVERZ.T(2*0,05;10) alakban számítható, amelynek eredménye 1,812462.

 Megjegyzés:    Egyes táblázatokban a valószínűség (1-p) alakban szerepel.

Adott valószínűségnél az INVERZ.T függvény az x értéket a T.ELOSZLÁS(x;szabadságfok;2) = valószínűség összefüggés alapján keresi. Ezért a INVERZ.T függvény pontossága a T.ELOSZLÁS függvény pontosságától függ. Az INVERZ.T függvény iteratív keresési technikát alkalmaz. Ha a keresési eredmények 100 iteráció után nem konvergálnak, a függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
3
4

5
A B
Adatok Leírás
0,054644927 A kétszélű Student-féle t-eloszláshoz tartozó valószínűség
60 Szabadságfok
Képlet Leírás (eredmény)
=INVERZ.T(A2;A3) A Student-féle t-eloszlás t értéke a fenti feltételek esetében (1,959999998)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak