INVERZ.NORM függvény

A függvény megadott várható értéknél és szórásnál a normális eloszlásfüggvény inverzének értékét adja eredményül.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a NORM.INVERZ függvény című témakört.

Szintaxis

NORMINV(probability,mean,standard_dev)

Az INVERZ.NORM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Valószínűség:     Megadása kötelező. A normális eloszláshoz tartozó valószínűség.
 • Középérték:     Megadása kötelező. Az eloszlás középértéke (várható értéke).
 • Szórás:     Megadása kötelező. Az eloszlás szórása.

Megjegyzések

 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor az INVERZ.NORM az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha valószínűség <= 0 vagy valószínűség >=1, akkor az INVERZ.NORM eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha szórás ≤ 0, akkor az INVERZ.NORM a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Az INVERZ.NORM a standard normális eloszlást használja, ha középérték = 0 és szórás = 1 (lásd INVERZ.STNORM).

Az INVERZ.NORM függvény adott valószínűségértékkel olyan x értéket keres, hogy NORM.ELOSZL(x, középérték, szórás, IGAZ) = valószínűség. Így az INVERZ.NORM pontossága függ a NORM.ELOSZL pontosságától. Az INVERZ.NORM függvény iterációs keresési eljárást alkalmaz. Amennyiben a keresés nem konvergál 100 lépés után, a függvény #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Adatok Leírás
0,908789 A normális eloszlásnak megfelelő valószínűség
40 Az eloszlás középértéke
1,5 Az eloszlás szórása
Képlet Leírás (eredmény)
=INVERZ.NORM(A2;A3;A4) A normális eloszlásfüggvény inverzének értéke a fenti adatokra (42)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak