INVERZ.GAMMA függvény

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki. Ha p = GAMMA.ELOSZLÁS(x;...), akkor INVERZ.GAMMA(p;...) = x.

A függvény ferde eloszlással rendelkező valószínűségi változók vizsgálatára használható.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a GAMMA.INVERZ függvény című témakört.

Szintaxis

GAMMAINV(probability,alpha,beta)

Az INVERZ.GAMMA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Valószínűség:     Megadása kötelező. A gammaeloszláshoz tartozó valószínűség.
 • Alfa:     Megadása kötelező. Az eloszlás paramétere.
 • Béta:     Megadása kötelező. Az eloszlás paramétere. Ha béta = 1, az INVERZ.GAMMA a standard gammaeloszlás értékét adja eredményül.

Megjegyzések

 • Ha bármelyik argumentum értéke szöveg, akkor az INVERZ.GAMMA az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha valószínűség < 0 vagy valószínűség > 1, akkor az INVERZ.GAMMA eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha alfa ≤ 0 vagy béta ≤ 0, akkor az INVERZ.GAMMA a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

Az INVERZ.GAMMA adott valószínűségértékkel olyan x értéket keres, amellyel GAMMA.ELOSZLÁS(x, alfa, béta, IGAZ) = valószínűség. Így az INVERZ.GAMMA pontossága függ a GAMMA.ELOSZLÁS.függvény pontosságától. Az INVERZ.GAMMA függvény iteratív keresési eljárást alkalmaz. Amennyiben a keresés nem konvergál 100 iteráció után, a függvény #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Adatok Leírás
0,068094 A gamma eloszláshoz tartozó valószínűség
9 Az eloszlás alfa paramétere
2 Az eloszlás béta paramétere
Képlet Leírás (eredmény)
=INVERZ.GAMMA(A2;A3;A4) A gamma-eloszlás inverze a fenti adatokra (10,00001131)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App