INVERZ.F függvény

A jobbszélű F-eloszlás inverzének értékét számítja ki. Ha p = F.ELOSZLÁS(x;...), akkor INVERZ.F(p;...) = x.

Az F-eloszlás az F-próbában használható, amely két adathalmaz eltérési fokát vizsgálja meg. Megvizsgálhatja például két szomszédos országban a keresetek eloszlásának eltérési fokát.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvényekről szóló további információkért lásd az F.INVERZ függvény és az F.INVERZ.JOBB függvény című témakört.

Szintaxis

FINV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Az INVERZ.F függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Valószínűség:     Megadása kötelező. Az F-eloszláshoz tartozó valószínűségérték.
 • Szabadságfok1:     Megadása kötelező. A számláló szabadságfoka.
 • Szabadságfok2:     Megadása kötelező. A nevező szabadságfoka.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, az INVERZ.F függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha valószínűség < 0 vagy valószínűség > 1, az INVERZ.F függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha szabadságfok1 vagy szabadságfok2 nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
 • Ha szabadságfok1 < 1 vagy szabadságfok1 ≥ 10^10, az INVERZ.F függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha szabadságfok2 < 1 vagy szabadságfok2 ≥ 10^10, az INVERZ.F függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

Az INVERZ.F függvénnyel az F-eloszlás kritikus értékeit kaphatja meg. A varianciaanalízis (ANOVA) például gyakran tartalmazza az F statisztika, az F valószínűség és kritikus F-érték adatokat 0,05 pontossággal. F kritikus értékét úgy kaphatja meg, hogy az INVERZ.F függvényben a valószínűség argumentumnak a szignifikanciaszintet adja meg.

Az INVERZ.F adott valószínűségértékkel olyan x értéket keres, amelynél F.ELOSZLÁS(x;szabadságfok1;szabadságfok2) = valószínűség. Így az INVERZ.F pontossága függ az F.ELOSZLÁS függvény pontosságától. Az INVERZ.F függvény iteratív keresési eljárást alkalmaz. Amennyiben a keresés nem konvergál 100 iteráció után, a függvény #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

Példa:

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Adatok Leírás
0,01 Az F-eloszlás eloszláshoz tartozó valószínűségérték
6 Számláló szabadságfoka
4 Nevező szabadságfoka
Képlet Leírás (eredmény)
=INVERZ.F(A2;A3;A4) Az F-eloszlás inverze a fenti adatokra (15,20686486)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak