INVERZ.BÉTA függvény

Adott bétaeloszláshoz kiszámítja a bétaeloszlás sűrűségfüggvényének inverzét. Így ha valószínűség = BÉTA.ELOSZLÁS(x;...), akkor INVERZ.BÉTA(valószínűség;...) = x. A bétaeloszlást gyakorlatban azokban az esetekben használhatja, amikor egy függvénnyel szeretné leírni egy valószínűsített érték (idő- és variációfüggő) várható értékhez viszonyított kapcsolatát.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a BÉTA.INVERZ függvény című témakört.

Szintaxis

BETAINV(probability,alpha,beta,[A],[B])

Az INVERZ.BÉTA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Valószínűség:     Kötelező megadni. A bétaeloszláshoz tartozó valószínűség.
 • Alfa:     Kötelező megadni. Az eloszlás paramétere.
 • Béta:     Kötelező megadni. Az eloszlás paramétere.
 • A:     Nem kötelező megadni. Az x-ek intervallumának alsó határa.
 • B:     Nem kötelező megadni. Az x-ek intervallumának felső határa.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, az INVERZ.BÉTA függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Amennyiben alfa ≤ 0 vagy béta ≤ 0, akkor az INVERZ.BÉTA függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha valószínűség ≤ 0 vagy valószínűség > 1, az INVERZ.BÉTA függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha nem ad értéket az A és a B argumentumnak, akkor az INVERZ.BÉTA függvény A = 0 és B = 1 esetére számítja az inverz-béta-eloszlás sűrűségfüggvényét.

Az INVERZ.BÉTA egy megadott valószínűségértékkel olyan x értéket keres, amellyel BÉTA.ELOSZLÁS(x; alfa; béta; A; B) = valószínűség. Így az INVERZ.BÉTA pontossága függ a BÉTA.ELOSZLÁS függvény pontosságától.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7

8
A B
Adatok Leírás
0,685470581 A béta-eloszláshoz tartozó valószínűség
8 Az eloszlás paramétere
10 Az eloszlás paramétere
1 Alsó határ
3 Felső határ
Képlet Leírás (eredmény)
=INVERZ.BÉTA(A2;A3;A4;A5;A6) A béta-eloszlás sűrűségfüggvényének inverze a fenti paramétereknél (2)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App