HOL.VAN

A függvény egy olyan elem tömbben (tömb: Akkor használatos, amikor egy képletnek több eredményt kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopokban elrendezett argumentumokkal dolgozik. A tömbtartomány olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös; a tömbállandó állandók olyan csoportja, amely a képletekben argumentumként használható.) elfoglalt relatív pozícióját adja vissza, amely megadott értékkel megadott módon egyezik. A HOL.VAN abban különbözik a többi kereső függvénytől, hogy a megtalált elem helyét adja meg, és nem magát az elemet.

Szintaxis

HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus)

Keresési_érték:     Az az érték, amelynek segítségével a táblázatban a keresett érték megtalálható.

 • A keresési_érték az az érték, amellyel egyező értékeket keres a függvény a táblában. Ha például valakinek a telefonszámát keressük a telefonkönyvben, akkor a név a keresési_érték, de valójában a telefonszám az az érték, amelyre szükségünk van.
 • A keresési_érték lehet érték (szám, szöveg vagy logikai érték), illetve lehet hivatkozás ilyen értékre.

Tábla:     Azon értékeket tartalmazó összefüggő cellatartomány, amelyek között a HOL.VAN függvény a keresési_értéket keresi. A tábla tömb vagy tömbhivatkozás lehet.

Egyezés_típus:     Értéke -1, 0 vagy 1 lehet; azt határozza meg, hogy a keresési_értékkel való milyen típusú egyezéseket keres a Microsoft Excel a táblában.

 • Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie: ...-2, -1, 0, 1, 2, ... , A-Z, HAMIS, IGAZ.
 • Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie.
 • Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie: IGAZ, HAMIS, Z-A, ..., 2, 1, 0, -1, -2,... stb.
 • Ha az egyezés_típus argumentumot nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1.

Megjegyzés

 • A HOL.VAN függvény a megtalált érték táblában elfoglalt pozícióját adja meg, nem pedig magát az értéket. Például: HOL.VAN("b";{"a"."b"."c"};0) eredménye 2, azaz a "b" relatív pozíciója az {"a"."b"."c"} tömbben.
 • A HOL.VAN szöveg keresésekor nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között.
 • Ha a HOL.VAN nem talál egyezést, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.
 • Ha az egyezés_típus értéke 0 és a keresési_érték szöveg, akkor a keresési_értékben a helyettesítő karakterek (csillag és kérdőjel) is használhatók. A csillag (*) tetszőleges számú karaktert, míg a kérdőjel (?) egyetlen karaktert helyettesít.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másoljuk.

MegjelenítésHogyan?

 1. Hozzunk létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelöljük ki a példát a súgótémakörben. A sor- és oszlopazonosítókat ne vegyük bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomjuk meg a CTRL+C billentyűket.
 2. A munkalapon jelöljük ki az A1 cellát, és nyomjuk meg a CTRL+V billentyűket.
 3. Az eredmények és az azt létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használjuk a CTRL+` (aposztróf) billentyűkombinációt, vagy válasszuk az Eszközök menün a Képletvizsgálat, majd a Képletvizsgálat üzemmód parancsot.
 
1
2
3
4
5
A B
Termék Darab
Banán 25
Narancs 38
Alma 40
Körte 41
Képlet Leírás (eredmény)
=HOL.VAN(39;B2:B5;1) Mivel pontos egyezés nincs, a következő legkisebb érték (38) pozícióját adja vissza a függvény a B2:B5 tartományból (2)
=HOL.VAN(41;B2:B5;0) A 41 érték helye a B2:B5 tartományban (4)
=HOL.VAN(40;B2:B5;-1) Hibát ad, mivel a B2:B5 tartomány nem csökkenő sorrendben rendezett (#HIÁNYZIK)
 
 
Hatókör:
Excel 2003