HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény

A függvény a hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

A HIPGEOM.ELOSZLÁS megadott számú sikeres minta kivételének valószínűségét adja eredményül, ha adott a minta mérete, a sikeres mintavételek száma a sokaságra vonatkoztatva, valamint a sokaság mérete. A HIPGEOM.ELOSZLÁS véges statisztikai sokaság esetében használható olyan problémákra, ahol minden egyes kísérlet sikeres vagy sikertelen eredményt ad, és ahol az egyes adott méretű részhalmazok kiválasztásának azonos a valószínűsége.

Szintaxis

HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

A HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény a következő argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Minta_s:     Megadása kötelező. A mintabeli sikeres kísérletek száma.
 • Hány_minta:     Megadása kötelező. A minta mérete.
 • Sokaság_s:     Megadása kötelező. A statisztikai sokaságbeli sikeres kísérletek száma.
 • Sokaság_mérete:     Megadása kötelező. A statisztikai sokaság mérete.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a HIPGEOM.ELOSZLÁS az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • A program az összes argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha bármely argumentum nem számérték, a HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha minta_s < 0 vagy minta_s nagyobb, mint a hány_minta és a sokaság_s közül a kisebb, akkor a HIPGEOM.ELOSZLÁS eredménye #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha minta_s kisebb, mint a 0 és a (hány_minta - sokaság_mérete + sokaság_s) érték közül a nagyobb, akkor a HIPGEOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha hány_minta ≤ 0 vagy hány_minta > sokaság_mérete, akkor a HIPGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha sokaság_s ≤ 0 vagy sokaság_s > sokaság_mérete, akkor a HIPGEOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha sokaság_mérete = 0, akkor a HIPGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A hipergeometriai eloszlás kiszámítása a következő képlet alapján történik:

Képlet

ahol:

x = minta_s

n = hány_minta

M = sokaság_s

N = sokaság_mérete

A HIPGEOM.ELOSZLÁS függvényt visszatétel nélküli mintavételnél használják.

Példa

Egy urnában 20 golyó van. Nyolc golyó piros színű, a maradék tizenkettő színe fehér. Ha véletlenszerűen (visszatevés nélkül) kihúz négy golyót, akkor a következő függvény annak valószínűségét adja meg, hogy pontosan egy kihúzott golyó lesz piros színű.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6


7


8
A B
Adat Leírás
1 A mintabeli sikeres kísérletek száma
4 A minta mérete
8 A statisztikai sokaságbeli sikeres kísérletek száma
20 A statisztikai sokaság mérete
Képlet Leírás (eredmény)
=HIPGEOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;A5;IGAZ) A hipergeometriai eloszlás eloszlásfüggvényének értéke a fenti mintára és statisztikai sokaságra (0.4654828)
=HIPGEOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;A5;HAMIS) A hipergeometriai eloszlás sűrűségfüggvényének értéke a fenti mintára és statisztikai sokaságra (0,36326109)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App