HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

A függvény a hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki. A HIPERGEOM.ELOSZLÁS megadott számú sikeres minta kivételének valószínűségét adja eredményül, ha adott a minta mérete, a sikeres mintavételek száma a sokaságra vonatkoztatva, valamint a sokaság mérete. A HIPERGEOM.ELOSZLÁS véges statisztikai sokaság esetében használható olyan problémákra, ahol minden egyes kísérlet sikeres vagy sikertelen eredményt ad, és ahol az egyes adott méretű részhalmazok kiválasztásának azonos a valószínűsége.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény című témakört.

Szintaxis

HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop)

A HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Minta_s:     Megadása kötelező. A mintabeli sikeres kísérletek száma.
 • Hány_minta:     Megadása kötelező. A minta mérete.
 • Sokaság_s:     Megadása kötelező. A statisztikai sokaságbeli sikeres kísérletek száma.
 • Sokaság_mérete:     Megadása kötelező. A statisztikai sokaság mérete.

Megjegyzések

 • A program az összes argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha minta_s < 0 vagy minta_s nagyobb, mint a hány_minta és a sokaság_s közül a kisebb, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha minta_s kisebb, mint a 0 és a (hány_minta - sokaság_mérete + sokaság_s) érték közül a nagyobb, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha hány_minta ≤ 0 vagy hány_minta > sokaság_mérete, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha sokaság_s ≤ 0 vagy sokaság_s > sokaság_mérete, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha sokaság_mérete ≤ 0, akkor a HIPERGEOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A hipergeometriai eloszlás kiszámítása a következő képlet alapján történik:

Képlet

ahol:

x = minta_s

n = hány_minta

M = sokaság_s

N = sokaság_mérete

A HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvényt visszatétel nélküli mintavételnél használják.

Példa

Egy urnában 20 golyó van. Nyolc golyó piros színű, a maradék tizenkettő színe fehér. Ha véletlenszerűen (visszatevés nélkül) kihúz négy golyót, akkor a következő függvény annak valószínűségét adja meg, hogy pontosan egy kihúzott golyó lesz piros színű.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6

7
A B
Adatok Leírás
1 A mintabeli sikeres kísérletek száma
4 A minta mérete
8 A statisztikai sokaságbeli sikeres kísérletek száma
20 A statisztikai sokaság mérete
Képlet Leírás (eredmény)
=HIPERGEOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;A5) A hipergeometriai eloszlás a fenti mintára és statisztikai sokaságra (0,363261)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App