HIBAF függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel HIBAF függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Az alsó_határ és a felső_határ között integrált hibafüggvény értékét adja eredményül.

Szintaxis

ERF(lower_limit,[upper_limit])

A HIBAF függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Alsó_határ:    Megadása kötelező. Az integrál alsó határa.
  • Felső_határ:    Megadása nem kötelező. Az integrál felső határa. Ha nincs megadva, akkor a függvény a nulla és az alsó_határ közötti intervallumon számítja ki az integrál értékét.

Megjegyzések

  • Ha az alsó_határ nem numerikus, akkor a HIBAF függvény #ÉRTÉK! hibaértéket ad eredményül.
  • Ha a felső_határ nem numerikus, akkor a HIBAF függvény #ÉRTÉK! hibaértéket ad eredményül.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
3
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=HIBAF(0,74500) A 0 és 0,74500 között integrált hibafüggvény értéke (0,707929)
=HIBAF(1) A 0 és 1 között integrált hibafüggvény értéke (0,842701)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App