GAMMALN.PONTOS függvény

Ez a témakör a Microsoft Excel GAMMALN.PONTOS függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát mutatja be.

Leírás

A Γ(x) gammafüggvény természetes logaritmusát számítja ki.

Szintaxis

GAMMALN.PRECISE(x)

A GAMMALN.PONTOS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • X:    Megadása kötelező. Az az érték, amelyre a GAMMALN.PONTOS függvény értékét ki szeretné számítani.

Megjegyzések

  • Ha x nem számérték, akkor a GAMMALN.PONTOS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha x ≤ 0, akkor a GAMMALN.PONTOS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
  • Az e GAMMALN.PONTOS(i)-edik hatványa, ahol i egész szám, ugyanazt az eredményt adja, mint (i-1)!.
  • A GAMMALN.PONTOS kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:

GAMMALN.PONTOS = LN(Γ(x))

ahol:

Képlet

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=GAMMALN.PONTOS(4) A gammafüggvény természetes logaritmusa a 4 értékre (1,791759)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak