GAMMA.ELOSZLÁS függvény

A gamma-eloszlás értékét számítja ki. A függvény ferde eloszlással rendelkező valószínűségi változók vizsgálatára használható. A gamma-eloszlás sorbaállási problémák megoldásában lehet hasznos.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd a GAMMA.ELOSZL függvény című témakört.

Szintaxis

GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative)

A GAMMA.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani.
 • Alfa:     Megadása kötelező. Az eloszlás paramétere.
 • Béta:     Megadása kötelező. Az eloszlás paramétere. Ha béta = 1, a GAMMA.ELOSZLÁS a standard gammaeloszlás értékét adja eredményül.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a GAMMA.ELOSZLÁS az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • Ha az x, az alfa vagy a béta értéke nem szám, akkor a GAMMA.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha x < 0, akkor a GAMMA.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha alfa ≤ 0 vagy béta ≤ 0, akkor a GAMMA.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A gamma sűrűségfüggvény előállítására használt képlet a következő:

Képlet

A standard gamma sűrűségfüggvény a következő:

Képlet

 • Ha alfa = 1, akkor a GAMMA.ELOSZLÁS az exponenciális eloszlást adja:

Képlet

 • Pozitív egész n értékre, ha alfa = n/2, béta = 2 és eloszlásfv = IGAZ, akkor a GAMMA.ELOSZLÁS eredménye (1 - KHI.ELOSZLÁS(x)) lesz n szabadságfok mellett.
 • Az alfa pozitív egész értékénél a GAMMA.ELOSZLÁS Erlang-eloszlás néven is ismert.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
3
4
5

6

7
A B
Adatok Leírás
10,00001131 Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani
9 Az eloszlás alfa paramétere
2 Az eloszlás béta paramétere
Képlet Leírás (eredmény)
=GAMMA.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;HAMIS) A gamma sűrűségfüggvény eredménye a fenti értékekre (0,032639)
=GAMMA.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;IGAZ) A gamma eloszlásfüggvény eredménye a fenti értékekre (0,068094)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak