GAMMA.ELOSZL függvény

A gamma-eloszlás értékét számítja ki. A függvény ferde eloszlással rendelkező valószínűségi változók vizsgálatára használható. A gamma-eloszlás sorbaállási problémák megoldásában lehet hasznos.

Szintaxis

GAMMA.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

A GAMMA.ELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani.
 • Alfa:     Megadása kötelező. Az eloszlás paramétere.
 • Béta:     Megadása kötelező. Az eloszlás paramétere. Ha béta = 1, a GAMMA.ELOSZL a standard gammaeloszlás értékét adja eredményül.
 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a GAMMA.ELOSZL az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • Ha az x, az alfa vagy a béta értéke nem szám, akkor a GAMMA.ELOSZL az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha x < 0, akkor a GAMMA.ELOSZL eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha alfa ≤ 0 vagy béta ≤ 0, akkor a GAMMA.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • A gamma sűrűségfüggvény előállítására használt képlet a következő:

Képlet

A standard gamma sűrűségfüggvény a következő:

Képlet

 • Ha alfa = 1, akkor a GAMMA.ELOSZL az exponenciális eloszlást adja:

Képlet

 • Pozitív egész n értékre, ha alfa = n/2, béta = 2 és eloszlásfv = IGAZ, akkor a GAMMA.ELOSZL eredménye (1 - KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB(x)) lesz n szabadságfok mellett.
 • Az alfa pozitív egész értékénél a GAMMA.ELOSZL Erlang-eloszlás néven is ismert.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
3
4
5

6

7
A B
Adatok Leírás
10,00001131 Az az érték, amelynél az eloszlást ki kell számítani
9 Az eloszlás alfa paramétere
2 Az eloszlás béta paramétere
Képlet Leírás (eredmény)
=GAMMA.ELOSZL(A2;A3;A4;HAMIS) A gamma eloszlásfüggvény eredménye a fenti értékekre (0,03263913)
=GAMMA.ELOSZL(A2;A3;A4;IGAZ) A gamma sűrűségfüggvény eredménye a fenti értékekre (0,068094)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak