F.PRÓB függvény

Az F-próba értékét adja eredményül (annak a kétszélű valószínűségét, hogy a két tömb varianciája nem tér el szignifikánsan).

Ezzel a függvénnyel két minta varianciájának a különbözőségét állapíthatja meg. Segítségével például megvizsgálhatja, hogy az állami és a magániskolákban elért tanulmányi eredmények eltérései különböznek-e.

Szintaxis

F.TEST(array1,array2)

Az F.PRÓB függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • Tömb1:     Megadása kötelező. Az első adattömb vagy adattartomány.
  • Tömb2:     Megadása kötelező. A második adattömb vagy adattartomány.

Megjegyzések

  • Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek.
  • A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.
  • Ha a tömb1 vagy a tömb2 adatpontjainak száma 2-nél kisebb, illetve ha a tömb1 vagy a tömb2 varianciája nulla, akkor az F.PRÓB eredménye a #ZÉRÓOSZTÓ! hibaérték lesz.

Példa:

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B
1. tömb 2. tömb
6 20
7 28
9 31
15 38
21 40
Képlet Leírás (eredmény)
=F.PRÓB(A2:A6;B2:B6) Az F-próba eredménye a fenti adatokra (0,648318)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App