F.ELOSZLÁS.JOBB függvény

A jobbszélű F-eloszlás értékét (az eltérés fokát) számítja ki két adathalmazra.

Megállapíthatja vele többek között, hogy két adathalmaz eltérésének foka különbözik-e, így például, hogy a főiskolára felvételiző férfiak és nők csoportjai által kitöltött teszt eredményeinek eltérése azonos-e.

Szintaxis

F.DIST.RT(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Az F.ELOSZLÁS.JOBB függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelyre a függvény értékét ki kell számítani.
 • Szabadságfok1:     Megadása kötelező. A számláló szabadságfoka.
 • Szabadságfok2:     Megadása kötelező. A nevező szabadságfoka.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, az F.ELOSZLÁS.JOBB az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha x negatív, akkor az F.ELOSZLÁS.JOBB a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha a szabadságfok1 vagy a szabadságfok2 nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
 • Ha szabadságfok1 < 1, akkor az F.ELOSZLÁS.JOBB a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha szabadságfok2 < 1, akkor az F.ELOSZLÁS.JOBB a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Az F.ELOSZLÁS.JOBB függvény számítási módja: F.ELOSZLÁS.JOBB=P(F>x), ahol F véletlen változó, amelynek F-eloszlása van szabadságfok1 és szabadságfok2 szabadságfokokkal.

Példa:

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Adatok Leírás
15,20686486 Az az érték, amelynél a függvényt ki szeretné számítani
6 Számláló szabadságfoka
4 Nevező szabadságfoka
Képlet Leírás (eredmény)
=F.ELOSZLÁS.JOBB(A2;A3;A4) A fenti adatok F valószínűségi eloszlása (0,01)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App