F.ELOSZLÁS függvény

A jobbszélű F-eloszlás értékét (az eltérés fokát) számítja ki két adathalmazra. Megállapíthatja vele többek között, hogy két adathalmaz eltérésének foka különbözik-e, így például, hogy a főiskolára felvételiző férfiak és nők csoportjai által kitöltött teszt eredményeinek eltérése azonos-e.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvényekről szóló további információkért lásd az F.ELOSZL függvény és az F.ELOSZLÁS.JOBB függvény című témakört.

Szintaxis

FDIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Az F.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelyre a függvény értékét ki kell számítani.
 • Szabadságfok1:     Megadása kötelező. A számláló szabadságfoka.
 • Szabadságfok2:     Megadása kötelező. A nevező szabadságfoka.

Megjegyzések

 • Ha bármely argumentum nem számérték, az F.ELOSZLÁS függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha x negatív, akkor az F.ELOSZLÁS függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
 • Ha szabadságfok1 vagy szabadságfok2 nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
 • Ha szabadságfok1 < 1 vagy szabadságfok1 ≥ 10^10, az F.ELOSZLÁS függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha szabadságfok2 < 1 vagy szabadságfok2 ≥ 10^10, az F.ELOSZLÁS függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Az F.ELOSZLÁS függvény számítási módja: F.ELOSZLÁS=P(F>x), ahol F véletlen változó, amelynek F eloszlása van szabadságfok1 és szabadságfok2 szabadságfokokkal.

Példa:

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Adatok Leírás
15,20686486 Az az érték, amelynél a függvényt ki szeretné számítani
6 Számláló szabadságfoka
4 Nevező szabadságfoka
Képlet Leírás (eredmény)
=F.ELOSZLÁS(A2;A3;A4) A fenti adatok F valószínűségi eloszlása (0,01)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App