F.ELOSZL függvény

Az F-eloszlás értékét számítja ki. A függvény két adathalmaz eltérési fokának megállapítására használható. Megvizsgálhatja például, hogy egy nők által kitöltött teszt eredményeinek szórása azonos-e a férfiak esetében tapasztalttal.

Szintaxis

F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2,cumulative)

Az F.ELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

  • X:     Megadása kötelező. Az az érték, amelyre a függvény értékét ki kell számítani.
  • Szabadságfok1:     Megadása kötelező. A számláló szabadságfoka.
  • Szabadságfok2:     Megadása kötelező. A nevező szabadságfoka.
  • Eloszlásfv:      Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor az F.ELOSZL az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

  • Ha bármely argumentum nem számérték, akkor az F.ELOSZL az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha x negatív, akkor az F.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha a szabadságfok1 vagy a szabadságfok2 nem egész szám, egésszé lesz csonkítva.
  • Ha szabadságfok1 < 1, akkor az F.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha szabadságfok2 < 1, akkor az F.ELOSZL a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App